Η Σύνθεση του Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής για την κατάρτιση των πινάκων επιλογής και την επιλογή των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου και των Προϊσταμένων των Κ.Ε.Σ.Υ. και Κ.Ε.Α της Π.Δ.Ε. Αττικής

Με απόφαση του Γ.Γ. του ΥΠΠΕΘ κ. Γ. Αγγελόπουλου συγκροτήθηκε το Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής για την κατάρτιση των πινάκων επιλογής και την επιλογή των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου και των Προϊσταμένων των Κ.Ε.Σ.Υ. και Κ.Ε.Α της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

Α. Όταν το συμβούλιο συνεδριάζει για την επιλογή των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου των κλάδων Νηπιαγωγών (ΠΕ60), Δασκάλων (ΠΕ70), αποτελείται από:
1. Λόντο Χαράλαμπο, Περιφερειακό Διευθυντή Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Αττικής, ως Πρόεδρο με αναπληρωτή του τον Νίκα Λεωνίδα, Διευθυντή Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης Πειραιά.
2. Γώγου Λέλα, μέλος Δ.Ε.Π. του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, ως μέλος με
αναπληρώτριά της την Πετράκη Γεωργία, μέλος Δ.Ε.Π. του Παντείου Πανεπιστημίου.
3. Κουνενού Καλλιόπη, μέλος Δ.Ε.Π. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., ως μέλος με αναπληρώτριά της
την Παπαγεωργίου Ευσταθία , μέλος Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
4. Κέντρο Γεώργιο, Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δ΄ Αθήνας ως μέλος με
αναπληρωτή του τον Παπαγεωργίου Αναστάσιο, Διευθυντή Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας
5. Μαντζαβράκου Ανθή, Διευθύντρια του 4ου Δ.Σ. Νέας Σμύρνης, ως μέλος με
αναπληρώτριά της την Μεϊντάση Αθανασία, Διευθύντρια του 1ου Ειδικού Δ.Σ.
Περιστερίου
6. Καλούση Ακρίτα, εκπαιδευτικό, αιρετό εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών Α/θμιας
Εκπ/σης, ως μέλος με αναπληρώτριά του την Πατέλη Βιολέτα, εκπαιδευτικό, αιρετή
εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης
7. Μπαρμπέρη Ευθύμιο, εκπαιδευτικό, αιρετό εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών Α/θμιας
Εκπ/σης, ως μέλος με αναπληρωτή του τον Σαρδέλη Ιωάννη, εκπαιδευτικό, αιρετό
εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης.

Β. Όταν το συμβούλιο συνεδριάζει για την επιλογή των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου των κλάδων εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και των κλάδων Μειονοτικού Προγράμματος Μειονοτικών Σχολείων Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης και Μουσουλμανικής Θρησκείας, αποτελείται από:
1. Λόντο Χαράλαμπο, Περιφερειακό Διευθυντή Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Αττικής,
ως Πρόεδρο με αναπληρωτή του τον Νίκα Λεωνίδα, Διευθυντή Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης Πειραιά
2. Γώγου Λέλα, μέλος Δ.Ε.Π. του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, ως μέλος με
αναπληρώτριά της την Πετράκη Γεωργία, μέλος Δ.Ε.Π. του Παντείου Πανεπιστημίου
3. Κουνενού Καλλιόπη, μέλος Δ.Ε.Π. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., ως μέλος με αναπληρώτριά της
την Παπαγεωργίου Ευσταθία , μέλος Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
4. Βαρελά Αριστοτέλη, Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ΄ Αθήνας, ως μέλος με
αναπληρωτή του τον Βαμβακερό Ξενοφώντα, Διευθυντή Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής
5. Μαυροματάκη Δέσποινα, Διευθύντρια του 6ου Γυμνασίου Ζωγράφου, ως μέλος με
αναπληρώτριά της την Πεβερέτου Αφροδίτη, Διευθύντρια του 15ου ΓΕΛ Αθηνών.
6. Σκανδάλη Αικατερίνη, εκπαιδευτικό, αιρετή εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών Β/θμιας
Εκπ/σης, ως μέλος με αναπληρωτή της τον Μόνιο Αλέξανδρο, εκπαιδευτικό, αιρετό
εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπ/σης.
7. Πύρζα Θεοφανή, εκπαιδευτικό, αιρετή εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών Β/θμιας
Εκπ/σης, ως μέλος με αναπληρωτή της τον Ζούτσο Νικόλαο, εκπαιδευτικό, αιρετό
εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπ/σης.

Γ. Όταν το συμβούλιο συνεδριάζει για την επιλογή των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου των κοινών κλάδων εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ79, ΠΕ 86 και ΠΕ91), των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου Εκπαίδευσης για την Αειφορία και των Προϊσταμένων Κ.Ε.Α., αποτελείται από:
1. Λόντο Χαράλαμπο, Περιφερειακό Διευθυντή Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Αττικής,
ως Πρόεδρο με αναπληρωτή του τον Νίκα Λεωνίδα, Διευθυντή Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης Πειραιά
2. Γώγου Λέλα, μέλος Δ.Ε.Π. του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, ως μέλος με
αναπληρώτριά της την Πετράκη Γεωργία, μέλος Δ.Ε.Π. του Παντείου Πανεπιστημίου
3. Κουνενού Καλλιόπη, μέλος Δ.Ε.Π. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., ως μέλος με αναπληρώτριά της
την Παπαγεωργίου Ευσταθία , μέλος Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
4. Κέντρο Γεώργιο, Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δ΄ Αθήνας ως μέλος με
αναπληρωτή του τον Παπαγεωργίου Αναστάσιο, Διευθυντή Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας
5. Βαρελά Αριστοτέλη, Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ΄ Αθήνας, ως μέλος με
αναπληρωτή του τον Βαμβακερό Ξενοφώντα, Διευθυντή Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής
6. Μαντζαβράκου Ανθή, Διευθύντρια του 4ου Δ.Σ. Νέας Σμύρνης, ως μέλος με
αναπληρώτριά της την Μεϊντάση Αθανασία, Διευθύντρια του 1ου Ειδικού Δ.Σ.
Περιστερίου.
7. Μαυροματάκη Δέσποινα, Διευθύντρια του 6ου Γυμνασίου Ζωγράφου, ως μέλος με
αναπληρώτριά της την Πεβερέτου Αφροδίτη, Διευθύντρια του 15ου ΓΕΛ Αθηνών
8. Καλούση Ακρίτα, εκπαιδευτικό, αιρετό εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών Α/θμιας
Εκπ/σης, ως μέλος με αναπληρώτριά του την Πατέλη Βιολέτα, εκπαιδευτικό, αιρετή
εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης

9. Μπαρμπέρη Ευθύμιο, εκπαιδευτικό, αιρετό εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών Α/θμιας
Εκπ/σης, ως μέλος με αναπληρωτή του τον Σαρδέλη Ιωάννη, εκπαιδευτικό, αιρετό
εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης
10. Σκανδάλη Αικατερίνη, εκπαιδευτικό, αιρετή εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών Β/θμιας
Εκπ/σης, ως μέλος με αναπληρωτή της τον Μόνιο Αλέξανδρο, εκπαιδευτικό, αιρετό
εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπ/σης
11. Πύρζα Θεοφανή, εκπαιδευτικό, αιρετή εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών Β/θμιας
Εκπ/σης, ως μέλος με αναπληρωτή της τον Ζούτσο Νικόλαο, εκπαιδευτικό, αιρετό
εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπ/σης.

Δ. Όταν το συμβούλιο συνεδριάζει για την επιλογή των Συντονιστών
Εκπαιδευτικού Έργου για την Ειδική Αγωγή και την Ενταξιακή Εκπαίδευση και των
Προϊσταμένων Κ.Ε.Σ.Υ., αποτελείται από:
1. Λόντο Χαράλαμπο, Περιφερειακό Διευθυντή Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Αττικής,
ως Πρόεδρο με αναπληρωτή του τον Νίκα Λεωνίδα, Διευθυντή Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης Πειραιά
2. Γώγου Λέλα, μέλος Δ.Ε.Π. του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, ως μέλος με
αναπληρώτριά της την Πετράκη Γεωργία, μέλος Δ.Ε.Π. του Παντείου Πανεπιστημίου
3. Κουνενού Καλλιόπη, μέλος Δ.Ε.Π. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., ως μέλος με αναπληρώτριά της
την Παπαγεωργίου Ευσταθία , μέλος Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
4. Κέντρο Γεώργιο, Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δ΄ Αθήνας ως μέλος με
αναπληρωτή της τον Παπαγεωργίου Αναστάσιο, Διευθυντή Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας
5. Βαρελά Αριστοτέλη, Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ΄ Αθήνας, ως μέλος με
αναπληρωτή του τον Βαμβακερό Ξενοφώντα, Διευθυντή Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής
6. Μαντζαβράκου Ανθή, Διευθύντρια του 4ου Δ.Σ. Νέας Σμύρνης, ως μέλος με
αναπληρώτριά του την Μεϊντάση Αθανασία, Διευθύντρια του 1ου Ειδικού Δ.Σ.
Περιστερίου

7. Μαυροματάκη Δέσποινα, Διευθύντρια του 6ου Γυμνασίου Ζωγράφου, ως μέλος με
αναπληρώτριά της την Πεβερέτου Αφροδίτη, Διευθύντρια του 15ου ΓΕΛ Αθηνών
8. Καλούση Ακρίτα, εκπαιδευτικό, αιρετό εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών Α/θμιας
Εκπ/σης, ως μέλος με αναπληρώτριά του την Πατέλη Βιολέτα, εκπαιδευτικό, αιρετή
εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης
9. Μπαρμπέρη Ευθύμιο, εκπαιδευτικό, αιρετό εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών Α/θμιας
Εκπ/σης, ως μέλος με αναπληρωτή του τον Σαρδέλη Ιωάννη, εκπαιδευτικό, αιρετό
εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης
10. Σκανδάλη Αικατερίνη, εκπαιδευτικό, αιρετή εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών Β/θμιας
Εκπ/σης, ως μέλος με αναπληρωτή της τον Μόνιο Αλέξανδρο, εκπαιδευτικό, αιρετό
εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπ/σης
11. Πύρζα Θεοφανή, εκπαιδευτικό, αιρετή εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών Β/θμιας
Εκπ/σης, ως μέλος με αναπληρωτή της τον Ζούτσο Νικόλαο, εκπαιδευτικό, αιρετό
εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπ/σης
12. Αρβανίτη Δημήτριο, αιρετό εκπρόσωπο των μελών του Ε.Ε.Π., ως μέλος με
αναπληρώτριά του την Σταμούλη Μαρία, αιρετή εκπρόσωπο των μελών του Ε.Ε.Π.
13. Μαργαρίτη Μαρία, αιρετή εκπρόσωπο των μελών του Ε.Ε.Π., ως μέλος με αναπληρωτή της τον Παπαευαγγέλου Κωνσταντίνο, αιρετή εκπρόσωπο των μελών του Ε.Ε.Π.
Ορίζουμε ως Γραμματέα του Συμβουλίου την Αμανατίδου Παναγιώτα, αποσπασμένη
εκπαιδευτικό της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Αττικής με αναπληρώτριά της την Σταυροπούλου Ελένη, αποσπασμένη εκπαιδευτικό της
Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Αττικής.
Η θητεία των μελών του Συμβουλίου, με εξαίρεση τα αιρετά μέλη η θητεία των οποίων λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2018, λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2020.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την απόφαση  

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *