Η Ε.Ε.Φ καινοτομεί και στην επιμόρφωση Εκπαιδευτικών και Μαθητών «Εκπαιδεύοντας τους Εκπαιδευτικούς, αλλά και τους μαθητές σ΄ αυτά που … έρχονται»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

– Τμήματα:  Τμήματα  Μαθητών και Τμήματα Εκπαιδευτικών

Έναρξη προγράμματος: Φεβρουάριος 2018

Διάρκεια 4 Σάββατα: Το κάθε σεμινάριο είναι διάρκειας 30 ωρών μέχρι και την παρουσίαση των εργασιών, και πραγματοποιείται στις εγκαταστάσεις της  ASTROLAB  ( Καρδίτσης 8, Αθήνα Τ.Κ. 104 40, Σταθμός Λαρίσης)

  • για Εκπαιδευτικούς: κάθε Σάββατο 12:00 – 17:00 -Φεβρουαρίου 2018 στις (3/2, 10/2, 17/2 και 24/2)
  • για Μαθητές: κάθε δεύτερο Σάββατο 12:00 – 17:00 Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2018 στις (3/2, 17/2, 3/3 και 17/3).

Κόστος Συμμετοχής του Σεμιναρίου: για Μαθητές: 80 € για Εκπαιδευτικούς: 100 €

Δήλωση συμμετοχής και Εγγραφές θα γίνονται δεκτές  μόνο με ηλεκτρονική υποβολή από 8/1/2018 συμπληρώνεται την ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ και Αποστολή της αίτησης (επισυνάπτεται) υποχρεωτικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση-email:  eef.enimerwsi@gmail.com

Εποπτεία προγράμματος:  Φιλντίσης Παναγιώτης, Αντιπρόεδρος Ε.Ε.Φ
Πληροφορίες – Εγγραφές: Γραμματεία της ΕΕΦ τηλ. 2103635701
Περισσότερες πληροφορίες  Ιωάννης Χριστακόπουλος, Φυσικός 6971898166
Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει με σειρά χρονικής προτεραιότητας υποβολής της αίτησης.

Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν τη πρώτη εβδομάδα του Φεβρουαρίου και παρακάτω υπάρχει το αναλυτικό Πρόγραμμα.

Θα δοθεί Βεβαίωση Επιμόρφωσης

Παρατηρήσεις:

  • Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να χρησιμοποιούν τα εργαστήρια, τα εργαλεία και τις εργαλειομηχανές καθ΄ όλη τη διάρκεια της επιμόρφωσης.
  • Καθ΄ όλη τη διάρκεια της επιμόρφωσης, οι εκπαιδευτές, θα αξιολογούν την πορεία κάθε ομάδας και κάθε μέλους της ομάδας.
  • Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι εκπαιδευτές θα είναι σε συνεργασία με τις ομάδες εκπαιδευομένων για την ολοκλήρωση και παράδοση της εργασίας και της κατασκευής που την συνοδεύει. Αυτή η διαδικασία θα ολοκληρωθεί δύο εβδομάδες μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης και πριν την παρουσίαση.

Στόχος αυτών των σεμιναρίων είναι η παροχή καινοτόμου επιστημονικής διδασκαλίας, χρησιμοποιώντας αναπτυσσόμενη τεχνολογία και δημιουργώντας όσο το δυνατόν περισσότερους δεσμούς με την καθημερινή ζωή.

Οι μαθητές συχνά δεν μπορούν να συσχετίσουν ό,τι διδάσκονται με τις εμπειρίες της καθημερινής τους  ζωής και έτσι χάνουν το ενδιαφέρον για την επιστήμη.

Για να ξεπεραστούν τα εμπόδια που έχουν επιβληθεί από το παραδοσιακό σκηνικό της αίθουσας διδασκαλίας, προτείνεται μια νέα προσέγγιση στη διδασκαλία της επιστήμης, της τεχνολογίας, της εφαρμοσμένης μηχανικής, των μαθηματικών και της παρουσίασης της όποιας εκπαιδευτικής δράσης, ως ένα σύνολο το οποίο βασίζεται σε αναπτυσσόμενη τεχνολογία.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την ανακοίνωση της Ε.Ε.Φ. 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *