Η επικινδυνότητα των πυρηνικών αντιδραστήρων στο Ακουγιού

Άρθρο του κ. Ν. Κατσαρού,  Επιστημονικού Συνεργάτη του  ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ, πρώην προέδρου της  Ένωσης Ελλήνων  Χημικών με θέμα:

Η Επικινδυνότητα των Πυρηνικών Αντιδραστήρων στο Ακουγιού

δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών.

Ως βασικότεροι κίνδυνοι αναφέρονται:

  • το γεγονός ότι το Ακούγιου βρίσκεται επάνω σε σεισμική περιοχή
  • Σε περίπτωση πυρηνικού ατυχήματος είτε λόγω ισχυρού σεισμού, είτε λόγω ανθρωπίνου λάθους το  Αιγαίο Πέλαγος  θα μολυνθεί για δεκάδες χρόνια  και η Ελλάδα θα μολυνθεί μέχρι και εκατό φορές περισσότερο από άλλες πιο απομακρυσμένες περιοχές.
  • Η παραγωγή ραδιενεργών καταλοίπων υψηλής ραδιενέργειας τα οποία συχνά μεταφέρονται δια θαλάσσης και σε περίπτωση ναυαγίου το Αιγαίο Πέλαγος θα μολυνθεί με ραδιενέργεια για δεκάδες χρόνια.
  • Η εγκατάσταση και λειτουργία πυρηνικών αντιδραστήρων αποτέλεσε για κάποιες χώρες όπως η Ινδία και το Πακιστάν και το πρώτο στάδιο παραγωγής πυρηνικών όπλων.
  • Η Τουρκία είναι μια χώρα με χαμηλή τεχνολογία και τεχνογνωσία στην πυρηνική τεχνολογία. Έτσι για πολλά χρόνια θα μείνει εξαρτημένη από την Ρωσία τόσο όσον αφορά το πυρηνικό καύσιμο όσον και την τεχνολογία.
  • Η περίπτωση δολιοφθοράς από ομάδες ακτιβιστών δεν μπορεί να αποκλεισθεί.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε το άρθρο του κ. Κατσαρού 

πηγή: Ε.Ε.Φ.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *