Η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία για το Νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 4 Μαΐου 2020

Η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία για το Νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

     Η ενέργεια του Υπουργείου Παιδείας να εισάγει τώρα σε διαβούλευση θέματα νομοθετικών ρυθμίσεων και αλλαγών στο εκπαιδευτικό σύστημα εκτιμούμε ότι  επιτείνει την εκπαιδευτική ανασφάλεια της ελληνικής κοινωνίας. Το Υπουργείο δεν θα πρέπει να υποτιμήσει τις πρωτόγνωρες συνθήκες της πανδημίας και τις ηρωικές προσπάθειες των εκπαιδευτικών και των οικογενειών των μαθητών να διατηρήσουν κάποια συνέχεια στην εκπαιδευτική δραστηριότητα και να διασφαλίσουν τη συνοχή των μαθητικών κοινοτήτων με την παιδαγωγική εποπτεία των Σχολικών Μονάδων.

     Διαπιστώνουμε ότι η ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας δεν προσδιορίζει με σαφήνεια τι μέλλει γενέσθαι, οπότε υπ’ αυτές τις συνθήκες ασάφειας η ΕΜΕ θεωρεί ανακόλουθο προς τις αρχές της να μετάσχει σε αυτή τη διαδικασία διαβούλευσης. 

Οφείλουμε εντούτοις να επισημάνουμε ότι:

1. Σε ό,τι αφορά τα Μαθηματικά στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση η ΕΜΕ έχει ενημερώσει το Υπουργείο Παιδείας και το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής αρκετούς μήνες νωρίτερα για τις απόψεις της σε όλο το φάσμα των Μαθηματικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και έχει ανακοινώσει δημόσια τις προτάσεις της. 

2. Πιστεύουμε ότι οι προβαλλόμενες ρυθμίσεις δεν  αναδεικνύουν τη θεμελιακή επιστημολογική βαρύτητα της Μαθηματικής Εκπαίδευσης, την αναγκαιότητα, την αποτελεσματικότητα και τα όρια των συνδέσεών της με τις άλλες περιοχές της ανθρώπινης γνώσης και της τεχνολογίας.

3. Θεωρούμε ότι είναι αναγκαία η αποκατάσταση των περικοπών των τελευταίων ετών, όσον αφορά την ύλη των Μαθηματικών, και η επαναφορά του μαθήματος «Μαθηματικά Γενικής Παιδείας» στην Γ΄ Λυκείου για όλους τους μαθητές.

4. Θεωρούμε αναγκαία την επαναφορά των γραπτών εξετάσεων στα μαθήματα των Μαθηματικών της Β΄ Λυκείου που είχαν καταργηθεί, γιατί «στη συγκεκριμένη ηλικιακή/εκπαιδευτική βαθμίδα είναι κομβικό σημείο για τη μαθησιακή διεργασία και τη γνωστική ανάπτυξη, η ικανότητα ορθής ένταξης των μαθηματικών εκφράσεων σε γραπτή αναφορά της μαθηματικής επιχειρηματολογίας». 

5. Με την παραποιημένη εκδοχή της τράπεζας θεμάτων, εγκλωβίζονται τα μαθήματα των Μαθηματικών σε μια παρωχημένη ασκησιολογία, χωρίς δημιουργική φαντασία και διεπιστημονικές αναφορές.

      Η ΕΜΕ συγχαίρει τις και τους εκπαιδευτικούς, τις μαθήτριες, τους μαθητές και τις οικογένειές τους για τη συνεισφορά τους σε αυτή την κρίσιμη περίοδο. Υποστηρίζει τις παιδαγωγικές προσπάθειες για τη διατήρηση της ποιότητας στη Μαθηματική Εκπαίδευση όλων των παιδιών, παρέχοντας εκπαιδευτικό υλικό σε ψηφιακή μορφή, ώστε να αποτραπούν κατά το δυνατόν οι νέοι αποκλεισμοί που αναδύονται στο έκτακτο υβριδικό εκπαιδευτικό περιβάλλον. 

    Καλούμε το Υπουργείο να αναστείλει κάθε διαδικασία νομοθετικών παρεμβάσεων στην παρούσα, μεταβατική και ιδιαίτερα ευαίσθητη εξεταστική φάση του σχολικού μας συστήματος. 

    Η ΕΜΕ επιφυλάσσεται να μετάσχει ενεργά σε διαβούλευση για τον ρόλο και το περιεχόμενο της Μαθηματικής Εκπαίδευσης στις νέες συνθήκες, μόλις αρχίσει να γίνεται αντιληπτή από όλους η επόμενη μέρα με τα νέα διακυβεύματα σχετικά με τη δημοκρατική αναδιοργάνωση της προσβασιμότητας στην εκπαίδευση, με την παιδαγωγική συνοχή και με τη συμβατότητα εναλλακτικών μεθόδων και ψηφιακών εφαρμογών στο  εκπαιδευτικό μας σύστημα.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας

     Ο Πρόεδρος                                                                                          Ο Γενικός Γραμματέας
     Ανάργυρος Φελλούρης                                                                              Παναγιώτης Δρούτσας
 Καθηγητής Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου                                       Καθηγητής Φροντιστηριακής Εκπαίδευσης

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *