Ηθοποιοί Vs θεατρολόγων

Σε άρθρο της κ. Μ. Παπαματθαίου στα Νέα με τίτλο Ηθοποιοί Vs Θεατρολόγων γίνεται αναφορά σε διάταξη που περιλαμβάνεται στον νόμο για το Πανεπιστήμιο Δ. Αττικής και μέσω της οποίας εντάσσονται στον κλάδο 91 και οι απόφοιτοι δραματικών σχολών (Δραματικής Τέχνης) με τα ίδια ακριβώς δικαιώματα με εκείνα των αποφοίτων θεατρικών σπουδών. Συγκεκριμένα όπως προβλέπεται στο άρθρο 29 “κλάδοι και ειδικότητες του εκπαιδευτικού προσωπικού της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης” στον νέο κλάδο ΠΕ91 Θεατρικής Αγωγής  περιλαμβάνονται οι νέες ειδικότητες ΠΕ91.01 Θεατρικών Σπουδών και ΠΕ91.02 Δραματικής Τέχνης.

Έως σήμερα, αναφέρεται στο άρθρο, οι απόφοιτοι δραματικών σχολών (που έχουν ωστόσο κερδίσει στο παρελθόν ισοτιμία με πτυχίο ΤΕΙ) μπορούσαν να απασχοληθούν σε σχολεία κυρίως σε περιπτώσεις όπου δεν εμφανίζονταν οι απόφοιτοι θεατρικών σπουδών. Σε περίοδο μάλιστα οικονομικής κρίσης, με το επάγγελμα του εκπαιδευτικού να αποτελεί επαγγελματική λύση για τους αποφοίτους και των δυο σχολών, είναι προφανές ότι το επόμενο χρονικό διάστημα θα ανοίξει «διπλωματικός πόλεμος» με ανταλλαγές υπομνημάτων και διαβημάτων προς το υπουργείο Παιδείας.
ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ. Σήμερα οι αντίστοιχες θέσεις για τα εκπαιδευτικά καλλιτεχνικά εργαστήρια των σχολείων που είναι περίπου 800 – 900 ετησίως καλύπτονται κυρίως από αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, ενώ υπάρχουν και 100 θεατρολόγοι σε μόνιμες θέσεις στην Εκπαίδευση. Το μάθημα της Θεατρικής Αγωγής άρχισε να διδάσκεται το 2002 στα δημόσια ολοήμερα δημοτικά σχολεία. «Ώς σήμερα στα σχολεία μπορούσαν να διδάξουν θεατρικά μαθήματα μόνο οι απόφοιτοι των πανεπιστημιακών θεατρικών τμημάτων» λέει στο «Νσυν» η Χρυσόθεμις Βασιλάκου, πρόεδρος του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών.

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *