Ζ. Μακρή: 1,3 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης για τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την ψηφιοποίηση της εκπαίδευσης. 395 εκ. € για την αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης

Σε θέματα που αφορούν και στο χαρτοφυλάκιό της αναφέρθηκε μεταξύ άλλων σε συνέντευξή της στην ηλεκτρονική εφημερία Political.gr η Υφυπουργός Παιδείας κ. Ζ. Μακρή

Σχετικά με την αξιοποίηση των πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης που προβλέπεται να απορροφηθούν από το Υπουργείο Παιδείας δήλωσε:

Tρεις είναι οι άξονες προτεραιότητας που έχουμε θέσει, προϋπολογισμού 1,3 δισ. ευρώ, και αφορούν τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την ψηφιοποίηση της εκπαίδευσης – προϋπολογισμού 450 εκατ. ευρώ–, την αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης –προϋπολογισμού 395 εκατ. ευρώ– και τη στρατηγική για την αριστεία, την καινοτομία και τον εκσυγχρονισμό των πανεπιστημίων.

Ειδικότερα εξειδικεύοντας τον ψηφιακό μετασχηματισμό ανέφερε:

Αφορά την αναβάθμιση του ψηφιακού και τεχνολογικού εξοπλισμού με την εγκατάσταση διαδραστικών συστημάτων μάθησης σε όλα τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, την ψηφιακή μέριμνα, μέσω της επιταγής 200 ευρώ σε 560.000 νέους για την αγορά τάμπλετ, λάπτοπ ή υπολογιστή, τα εργαστήρια ρομποτικής και STEM στα σχολεία, καθώς και τα ψηφιακά εργαλεία για μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
Επίσης, αναβαθμίζονται οι ψηφιακές δεξιότητες με τη δημιουργία εκπαιδευτικού περιεχομένου σε διαδραστικό, προσβάσιμο ψηφιακό περιβάλλον, που ενισχύει τα 453 προγράμματα σπουδών, με την επιμόρφωση 120.000 εκπαιδευτικών στο νέο ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και τον νέο τεχνολογικό εξοπλισμό όλων των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και, τέλος, τη διαλειτουργικότητα των ψηφιακών υπηρεσιών στα σχολεία.

Να φέρουμε το σχολείο τού αύριο σήμερα. Αυτό έθεσε ως στρατηγικό στόχο για την νέα σχολική χρονιά. Δήλωσε χαρακτηριστικά:

Η νέα σχολική χρονιά θα βρει το σχολείο με ανανεωμένο περιεχόμενο και φιλοσοφία. Η αλλαγή αυτή υποστηρίζεται και επιτυγχάνεται, μεταξύ άλλων, με την εισαγωγή των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων στο υποχρεωτικό ωρολόγιο πρόγραμμα, με τα νέα προγράμματα σπουδών, με τον περαιτέρω ψηφιακό μετασχηματισμό της εκπαίδευσης, με την ενίσχυση του θεσμού των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων και τον σχεδόν διπλασιασμό τους, με την εισαγωγή δραστηριοτήτων στην αγγλική γλώσσα από το Νηπιαγωγείο και με την εφαρμογή της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής εκπαίδευσης, με τις οριζόντιες επιμορφώσεις των εκπαιδευτικών μας.

Αναφερόμενη στο νομοσχέδιο Αναβάθμιση του Σχολείου και Ενδυνάμωση των Εκπαιδευτικών για το οποίο πρόκειται στο προσεχές διάστημα να ξεκινήσει η διαδικασία της διαβούλευσης δήλωσε:

Το επερχόμενο νομοσχέδιο «Αναβάθμιση του Σχολείου και Ενδυνάμωση των Εκπαιδευτικών» περιλαμβάνει ρυθμίσεις που αποσκοπούν στην ενίσχυση της αυτονομίας των σχολικών μονάδων, στην ενδυνάμωση των
εκπαιδευτικών
, με διαρκή παροχή ανατροφοδότησης, αξιολόγηση με καθαρά βελτιωτικό χαρακτήρα και συνεχείς επιμορφώσεις, που οδηγούν στην επαγγελματική πρόοδο, στην ανάδειξη της διοίκησης της εκπαίδευσης σε κεντρικό πυλώνα παιδαγωγικής στήριξης του σχολείου, με επιστημονικά κριτήρια επιλογής και αξιολόγηση, στον εκσυγχρονισμό της εκκλησιαστικής εκπαίδευσης.
Περιλαμβάνονται τομές όπως το πολλαπλό βιβλίο, η αποκέντρωση και ευελιξία έγκρισης
εκπαιδευτικών προγραμμάτων, ερευνών και πρακτικής άσκησης, η αξιολόγηση μαθητών με καινοτόμες μεθόδους, όπως η «ανεστραμμένη τάξη»

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *