Ε.Κ.Π.Α- Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.: Εκπαίδευση συμβούλων επαγγελματικού προσανατολισμού & σταδιοδρομίας στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη σύγχρονων παρεμβάσεων με την αξιοποίηση αφηγηματικών και αναστοχαστικών τεχνικών

I. Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα

Συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού & σταδιοδρομίας, εργαζόμενους στον τομέα της εκπαίδευσης εφήβων και ενηλίκων ή/και με ευάλωτες κοινωνικές ομάδες ή/και στο χώρο της ψυχικής υγείας, που ενδιαφέρονται να ειδικευθούν σε νέες προσεγγίσεις, να τις αξιοποιήσουν στο χώρο εργασίας τους και να ενισχύσουν τις επαγγελματικές τους δεξιότητες.

II. Προϋποθέσεις & απαιτούμενα τυπικά προσόντα συμμετεχόντων

• Να είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη συμβουλευτική και τον επαγγελματικό προσανατολισμό ή κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών συναφών αντικειμένων ή να είναι κάτοχοι επιμόρφωσης στα αντίστοιχα γνωστικά αντικείμενα άνω των 100 ωρών.

• Για την επιτυχή παρακολούθηση και ολοκλήρωση του προγράμματος απαιτείται σύνδεση στο διαδίκτυο και βασικές γνώσεις χειρισμού υπολογιστή.

Η επιτυχής ολοκλήρωση του Προγράμματος οδηγεί σε απόκτηση Πιστοποιητικού Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης από το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Ε.Κ.Π.Α.

Το Πρόγραμμα διαρκεί τρεις (3) μήνες, συμπεριλαμβανομένων των διακοπών του Πάσχα.

Ξεκινά την Τρίτη, 12η Μαρτίου 2019 και ολοκληρώνεται την Παρασκευή 14 Ιουνίου 2019.

Μπορείτε να αντλήσετε λεπτομερείς πληροφορίες από το επισυναπτόμενο έγγραφο και από το πληροφοριακό έντυπο  του προγράμματος που διατίθεται στη διεύθυνση:

Αιτήσεις εγγραφής στο Πρόγραμμα θα γίνονται δεκτές έως και την 1η Μαρτίου 2019.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν την online αίτηση εγγραφής.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε το σχετικό πληροφοριακό έντυπο

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *