Ε.Ε.Χ.: Επιστολή στον Υπουργό Παιδείας με αφορμή το πρόγραμμα της ενισχυτικής διδασκαλίας στα ΕΠΑΛ

Με επιστολή της προς τον Υπουργό Παιδείας η Ένωση Ελλήνων Χημικών αναφέρεται  στο γεγονός ότι το πρόγραμμα της ενισχυτικής διδασκαλίας στα ΕΠΑΛ,  για μία ακόμη φορά περιορίζεται στα Φιλολογικά μαθήματα και τα Μαθηματικά, χωρίς να περιλαμβάνει τα μαθήματα των φυσικών Επιστημών.

Η ΔΕ της ΕΕΧ, αναφέρεται στην επιστολή, ως θεσμοθετημένος Σύμβουλος του Κράτους εντεταλμένος για την διαφύλαξη της ποιότητας της Εκπαίδευσης έχει καθήκον και υποχρέωση έναντι της κοινωνίας και των μαθητών να μεριμνά, ώστε η εκπαίδευση να είναι σύγχρονη, αποτελεσματική και να διασφαλίζει στους μαθητές ίσες ευκαιρίες, ανεξάρτητα αν είναι μαθητές ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ.
Είναι καθολικά και παγκόσμια αποδεκτό ότι στον 21ο αιώνα το όχημα για την ανάπτυξη και επομένως και την διασφάλιση της συλλογικής και ατομικής ευημερίας είναι οι Φυσικές Επιστήμες. Στην κατεύθυνση αυτή τόσο η UNESCO, όσο και η ΕΕ και ο ΟΟΣΑ συστήνουν την αύξηση της διδασκαλίας των ΦΕ στις χώρες μέλη τους.
Επίσης είναι γνωστό ότι οι μαθητές των ΕΠΑΛ αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες στην προσέγγιση των ΦΕ.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την επιστολή της Ε.Ε.Χ. 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *