Ε.Ε.Χ.: Δελτίο Τύπου σχετικά με τις «Ρυθμίσεις για την ισοδυναμία τίτλων»

Με τη διάταξη που εισήχθη στη Βουλή για την επιτάχυνση της αναγνώρισης επαγγελματικών δικαιωμάτων σε πρόσωπα που τα απέκτησαν στο εξωτερικό διαθέτοντας δίπλωμα τυπικής εκπαίδευσης άλλης χώρας, συνεχίζεται στην πραγματικότητα η διελκυστίνδα γύρω από τα πανεπιστημιακά διπλώματα και τον ακαδημαϊκό και επαγγελματικό τους χαρακτήρα.

Η ελληνική πολιτεία πρέπει να αναγνωρίσει ότι τα προβλήματα καθυστερήσεων που ταλαιπωρούν συμπολίτες μας οφείλονται όχι μόνο στο γεγονός ότι πολλοί αιτούντες προσκομίζουν πτυχία που πράγματι απαιτούν αυξημένο έλεγχο για να διαπιστωθεί η γνησιότητά τους, αλλά και στο πραγματικό τους επίπεδο. Το πρόβλημα δεν είναι καθαρά γραφειοκρατικό και η λύση δεν βρίσκεται στην κατάργηση των σχετικών ελέγχων, αλλά στην ουσιαστική αντιμετώπιση της βιομηχανίας παραγωγής πτυχίων του εξωτερικού που έχει εγκαθιδρυθεί στη χώρα μας, εκμεταλλευόμενη την επιθυμία των νέων για μόρφωση που δεν την καλύπτει ως οφείλει το ελληνικό κράτος.

Η ΕΕΧ θεωρεί ότι όσον αφορά επαγγελματικά δικαιώματα που στην Ελλάδα απαιτούν την κατοχή τίτλου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, τα πράγματα είναι σαφή: Δυνατότητα απόκτησής τους μπορούν να έχουν μόνο οι κάτοχοι πτυχίων αναγνωρισμένων ιδρυμάτων του εξωτερικού εφόσον πράγματι σπούδασαν σε αυτά και όχι σε κάποιο παράρτημά τους ή εμπορικό τους εταίρο που δεν έχει δικαίωμα να παρέχει πανεπιστημιακές σπουδές (όπως είναι τα ελληνικά κολλέγια). Η ακαδημαϊκότητα των πτυχίων είναι αυτή που παρέχει τα επαγγελματικά δικαιώματα και δεν μπορεί να αποσυνδέεται από αυτά.

Καλούμε την κυβέρνηση να αποσύρει τη ρύθμιση και να ενισχύσει τις διαδικασίες ακαδημαϊκού ελέγχου των πτυχίων που λαμβάνονται στο εξωτερικό (ΕΕ και τρίτες χώρες) καθιστώντας σαφές ότι δεν είναι δεκτή η αμφισβήτηση του αποκλειστικά δημόσιου χαρακτήρα των ελληνικών πανεπιστημίων.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε το δελτίο τύπου της Ε.Ε.Χ.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *