Ε.Ε.Φ.Ε.Ε. για το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Βοήθημα: Επιστημονικά ορθό αλλά όχι απόλυτα εντός εξεταστέας ύλης το θέμα Γ΄ του 5ου διαγωνίσματος Φυσικής προσανατολισμού

Η ΕΕΦΕΕ, μετά από ερώτημα και παρατηρήσεις συναδέλφων, όσον αφορά στο θέμα Γ του 5ου
διαγωνίσματος Φυσικής Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών το οποίο έχει
αναρτηθεί στα Ψηφιακά Εκπαιδευτικά Βοηθήματα (ΨΕΒ – study4exams), ανακοινώνει:

 • Τα ΨΕΒ, απόρροια της εξαιρετικής εθελοντικής εργασίας συναδέλφων, τους οποίους
  τιμούμε και συγχαίρουμε, αποτελούν οδηγό και σημαντικό βοήθημα πολλών
  μαθητριών/των, υποψηφίων στις Πανελλήνιες εξετάσεις, αλλά και εκπαιδευτικών.
 • Η ΕΕΦΕΕ στηρίζει αυτήν την σημαντική προσπάθεια και η όποια παρατήρηση ή/και κριτική
  της γίνεται με ειλικρινά καλή προαίρεση. Για το λόγο αυτό οφείλουμε να παρατηρήσουμε
  ότι:
  α) Το θέμα Γ, που προαναφέρθηκε, είναι επιστημονικά ορθό και σαφώς διατυπωμένο.
  β) Ως θέμα Γ αποτελείται από μία άσκηση εφαρμογής της θεωρίας, η οποία απαιτεί
  ικανότητα συνδυασμού και σύνθεσης εννοιών, θεωριών, τύπων, νόμων και αρχών, όπως
  ακριβώς προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία.
  γ) Τίθεται όμως το ερώτημα κατά πόσον μπορεί να επιλυθεί από τις/τους υποψήφιες/ιους
  στο πλαίσιο της αναθεωρημένης εξεταστέας ύλης (ΦΕΚ 69, τ. Β’, 14-1-2021). Μπορούν,
  πράγματι, οι υποψήφιες/ιοι να στηριχθούν στη θεωρία της παραγράφου 4.2 του σχολικού
  βιβλίου, η οποία είναι εντός της εξεταστέας ύλης; Ίσως, αλλά δεν υπάρχει κάποιο σχετικό
  παράδειγμα στο βιβλίο. Στο παράδειγμα της παραγράφου 4.6 γίνεται διάκριση της
  μεταφορικής και στροφικής κίνησης ενός στερεού, αλλά η παράγραφος αυτή δεν
  περιλαμβάνεται στην εξεταστέα ύλη. Υπάρχει λοιπόν κίνδυνος σύγχυσης και
  αποπροσανατολισμού των υποψηφίων, ιδιαίτερα κάτω από τις ιδιαίτερες συνθήκες
  διδασκαλίας τη φετινή σχολική χρονιά και υπό το ψυχολογικό βάρος των εξετάσεων.
 • Οι πρωτοφανείς και ιδιαίτερες συνθήκες που έχουν επιβληθεί στη ζωή μας, η έλλειψη δια
  ζώσης αλληλεπίδρασης εκπαιδευτικών και μαθητριών/τών – υποψηφίων επιβαρύνουν
  περισσότερο την ψυχολογική κατάσταση των τελευταίων. Οφείλουμε να το λάβουμε αυτό
  υπ’ όψιν, όπως και το γεγονός της ύπαρξης υποψηφίων που στηρίζονται μόνο στο σχολικό
  βιβλίο για την προετοιμασία τους για τις Πανελλήνιες εξετάσεις.
  Κατόπιν όλων των παραπάνω, θεωρούμε και προτείνουμε ότι το θέμα Γ του 5ου
  διαγωνίσματος καλό θα ήταν να αντικατασταθεί με άλλο που αντιμετωπίζεται σαφώς μέσα
  στο πλαίσιο της εξεταστέας ύλης.
  Εκ μέρους της ΕΕΦΕΕ
  Δρ Γεώργιος Παυλικάκης
  Υπεύθυνος εκπαιδευτικών θεμάτων

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *