Ε.Ε.Φ: Πρόταση για τη νέα ύλη της Φυσικής Γ΄Λυκείου

•    Η κοινή παραδοχή της ανάγκης διδασκαλίας εννοιών από τον Ηλεκτρομαγνητισμό και τα ηλεκτρονικά.
•    Η πεποίθηση πως οι έννοιες πρέπει να διδάσκονται με τρόπο συνεκτικό, πλήρη και όχι αποσπασματικό.
•    Η ανάγκη ενίσχυσης του  δημόσιου σχολείου και η απαίτηση όλων πως οι μαθητές πρέπει να καλύπτονται σε όλες τις ανάγκες τους εντός του σχολείου.
•    Η δυνατότητα χρήσης υλικού από υπάρχοντα συγγράμματα με αναδιάταξη κεφαλαίων,δίχως ανάγκη για κοστοβόρες συγγραφικές επιτροπές.
•    Μικρές παρεμβάσεις στην ύλη Α και Β ΓΕΛ,λόγω προσαρμογής στην νέα ύλη της νέας Γ ΓΕΛ με 6+1 ώρες εβδομαδιαίας διδασκαλίας

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΕΡΕΟΥ  
4-1 Εισαγωγή. 1
4-2 Οι κινήσεις των στερεών σωμάτων. 4
4-3 Ροπή δύναμης. 2
4-4 Ισορροπία στερεού σώματος. 3
4-5 Ροπή αδράνειας. 1
4-6 Θεμελιώδης νόμος της στροφικής κίνησης. 6
4-7 Στροφορμή. 2
4-8 Διατήρηση της στροφορμής. 2
4-9 Κινητική ενέργεια λόγω περιστροφής. 5
4-10 Έργο κατά τη στροφική κίνηση. 3
  29
ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ  
1-1 Εισαγωγή. 1
1-2 Περιοδικά φαινόμενα. 1
1-3 Απλή αρμονική ταλάντωση. 11
1-5α Φθίνουσες μηχανικές ταλαντώσεις. 3
1-6α Εξαναγκασμένες Μηχανικές ταλαντώσεις. Συντονισμός 4
  20
ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ  
2-1 Εισαγωγή. 1
2-2 Μηχανικά κύματα. 6
2-3 Επαλληλία ή υπέρθεση κυμάτων. 1
2-4 Συμβολή δύο κυμάτων στην επιφάνεια υγρού. 5
2-5 Στάσιμα κύματα. 4
5-9 Φαινόμενο Ντόπλερ 3
  20
Η/Μ  
Ένταση ηλεκτρικού πεδίου – Ηλεκτρική ροή 1
Ο νόμος του Gauss 2
Δυναμικό – Διαφορά δυναμικού 1
Δυναμική ενέργεια πολλών σημειακών φορτίων 2
Σχέση έντασης – διαφοράς δυναμικού στο ομογενές ηλεκτροστατικό πεδίο 1
Κινήσεις φορτισμένων σωματιδίων σε ομογενές ηλεκτροστατικό πεδίο 4
Πυκνωτής και χωρητικότητα 2
Ενέργεια αποθηκευμένη σε φορτισμένο πυκνωτή 2
Πυκνωτές και διηλεκτρικά 2
Πείραμα του Ερστεντ 1
Η ΕΝΤΑΣΗ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ 1
Νόμος AMPERΕ – BIOT SAVART 2
Το μαγνητικό πεδίο των ρευμάτων 4
Η δύναμη Λόρεντζ-Λαπλάς 4
Κινήσεις στο μαγνητικό πεδίο. (Επιλογέας ταχυτήτων, φασματογράφος μάζας) 3
Φαινόμενο Hall 1
Φυσική επιταχυντών 1
Μαγνητική ροή 1
Ο νόμος της επαγωγής 3
Η διατήρηση ενέργειας και ο κανόνας του Lenz 1
Κινητική επαγωγή (Μεταφερόμενη και στρεφόμενη ράβδος) 5
Αμοιβαία Επαγωγή 2
Αυτεπαγωγή 2
  48
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟ ΡΕΥΜΑ  
Στρεφόμενο πλαίσιο 1
Ενεργός τιμή (Ρίζα της μέσης τιμής των τετραγώνων) 1
Μέση Ισχύς 2
Ωμικό κύκλωμα 1
Επαγωγικό κύκλωμα 1
Χωρητικό κύκλωμα 1
Συνδυασμοί R-L, R-C, R-L-C 5
Ηλεκτρικές Ταλαντώσεις 5
Συντονισμός 3
Μετασχηματιστές 1
Ανόρθωση 2
Εξισώσεις Maxwell – Eνοποίηση 3
  26
   
ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΕΡΕΟΥ 29
   
ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ 20
   
ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ 20
   
Η/Μ 48
   
ΕΝΑΛ. ΡΕΥΜΑ 26
   
  143
   

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την πρόταση της Ε.Ε.Φ.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *