Ε.Ε.Φ.: Παρέμβαση στη διαβούλευση για το σχέδιο νόμου. Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της Π. & Δ. Εκπαίδευσης 

Με ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της η Ένωση Ελλήνων Φυσικών παρεμβαίνει στη δημόσια διαβούλευση που είναι σε εξέλιξη για το σχέδιο νόμου για την αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της Π. & Δ. Εκπαίδευσης.

Καταρχάς χαρακτηρίζεται  εξαιρετικά θετική η διάσωση του θεσμού των ΕΚΦΕ, τα οποία όπως συνεισφέρουν στην προαγωγή της εργαστηριακής και πειραματικής διδασκαλίας, στην αξιοποίηση των σχολικών εργαστηρίων και στη χρήση των νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία των  φυσικών επιστημών, αλλά και στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και στην  διοργάνωση επίσης  μαθητικών διαγωνισμών, από τους οποίους επιλέγονται οι μαθητικές ομάδες που εκπροσωπούν την Ελλάδα στον διεθνή διαγωνισμό πειραμάτων EUSΟ και έχουν χαρίσει στη χώρα πληθώρα διακρίσεων.

Επισημαίνεται όμως ότι:

  1. Η αναδιάρθρωση των δομών θα έχει ως αποτέλεσμα σε επίπεδο διεύθυνσης εκπαίδευσης, ιδίως εκτός των μεγάλων αστικών κέντρων, να μην υπάρχει στήριξη των σχολικών μονάδων και των εκπαιδευτικών στο διδακτικό και στο επιστημονικό επίπεδο δεδομένου ότι τα ΠΕΚΕΣ θα είναι εντελώς απόμακρα από τη σχολική μονάδα.
  2. Ο παιδαγωγικός και καθοδηγητικός χαρακτήρας με βάση τον οποίο είναι σήμερα οργανωμένη η πυραμίδα των στελεχών της εκπαίδευσης υποχωρεί προς όφελος  του συγκεντρωτισμού,  ενός άκρατου διοικητισμού και σκληρών γραφειοκρατικών διαδικασιών που δεν ευνοούν τον εκσυγχρονισμό και την ορθή λειτουργία του δημόσιου σχολείου
  3. Οι διαδικασίες επιλογής στελεχών, καθώς και ο ουσιαστικός αποκλεισμός των Σχολικών Συμβούλων περισσότερο παραπέμπουν σε μια κατεύθυνση ελέγχου της διοίκησης της εκπαίδευσης, παρά σε οργάνωση της αποτελεσματικής και σύγχρονης λειτουργίας της σε όφελος των μαθητών. Στην κατεύθυνση αυτή κινείται και ο αναδρομικός χαρακτήρας της θέσπισης του ορίου των δύο θητειών για τα στελέχη της εκπαίδευσης, καθώς και η ισχυρή μοριοδότηση μη αντικειμενικών και μετρήσιμων χαρακτηριστικων τους. Επίσης δεν αναγνωρίζεται ως διδακτική η υπηρεσία του Σχολικού Συμβούλου, ενώ ήταν αναγνωρισμένη με παλαιότερους νόμους.
  4. Εισάγονται διαδικασίες αριθμητικής αξιολόγησης προϊσταμένων από υφιστάμενους ανώνυμα, κάτι που έχει κριθεί ως αντισυνταγματικό από το ΣΤΕ.
  5. Υποβαθμίζεται δραματικά η υποστήριξη στα γνωστικά αντικείμενα, ως το σχολείο να μην έχει μαθησιακούς στόχους, όπως καθίσταται σαφές στα άρθρα 8-9 για τα ΚΕΣΥ, στα οποία εκτός των άλλων δεν προβλέπεται καμία θέση για τον κλάδο των ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04).

Η ΕΕΦ εκφράζει την ανησυχία της για τις συνέπειες της εφαρμογής του υπό συζήτηση σχεδίου νόμου στην ποιότητα της Δημόσιας Εκπαίδευσης και τον φόβο της για τη δημιουργία εκπαιδευτικών δομών διαφορετικών ταχυτήτων, οι οποίες θα παραβιάζουν την θεμελιώδη συνταγματική αρχή των ίσων ευκαιριών στην Εκπαίδευση και καλεί το ΥΠΠΕΘ να επανεξετάσει τον προσανατολισμό των υποστηρικτικών δομών, δίνοντας έμφαση στο ΓΝΩΣΤΙΚΟ- ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ και στην συγκρότηση ΣΩΜΑΤΟΣ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΥ ΣΚΕΨΗΣ μέσω της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την ανακοίνωση της Ε.Ε.Φ. 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *