Ε.Ε.Φ.: Κυριακή 25 Νοεμβρίου 2018. Εκλογές για ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου

Το Δ.Σ. της Ε.Ε.Φ. στη συνεδρίασή του στις 17/09/2018 έλαβε την ακόλουθη απόφαση:

Την Κυριακή  18/11/2018 και ώρα 09:30 συγκαλείται Γενική Συνέλευση των μελών της Ε.Ε.Φ. στο Μ.Α.Μ.X. Ναυαρίνου 13Α –  Αθήνα (Π.Τ.Δ.Ε. – Ε.Κ.Π.Α.) με την ακόλουθη Ημερήσια Διάταξη:

Α) Απολογισμός Δ.Σ. της Ε.Ε.Φ.

Β) Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής

Γ) Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής

Δ) Διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. και νέας Ε.Ε.

Εάν στην πρώτη Γ.Σ. δεν επιτευχθεί απαρτία (πράγμα που είναι βέβαιο) η Γ.Σ. θα πραγματοποιηθεί την επόμενη Κυριακή, 25/11/2018  στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα με την ίδια Ημερήσια Διάταξη. Τη δεύτερη φορά η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία ανεξαρτήτως του αριθμού των παρευρισκομένων μελών της Ε.Ε.Φ.

Η υποβολή υποψηφιοτήτων για μέλη του Δ.Σ. και της Ε.Ε. θα γίνεται έως την Δευτέρα 22/10/2018  και ώρα 12:00. Οι υποψήφιοι πρέπει  να έχουν πληρώσει και τη συνδρομή του 2018 και να διαμένουν στο Λεκανοπέδιο  Αττικής.

Η ανακήρυξη των υποψηφίων θα γίνει στη συνεδρίαση του Δ.Σ. της Ε.Ε.Φ. την Τετάρτη 24/10/2018 και ώρα 20:15.

Η διαδικασία των εκλογών με αλληλογραφία γίνεται ως εξής :

Η ψηφοφορία με αλληλογραφία αφορά τα μέλη της Ε.Ε.Φ. που διαμένουν εκτός Αθηνών και τους στρατευμένους.

Η ψηφοφορία θα γίνει με αποστολή ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ στο Post – Restante  Αιόλου 100, 102 00  Αθήνα, η οποία θα περιέχει:

Α) Φωτοτυπία της Αστυνομικής ταυτότητας.

Β) Το λευκό φάκελο με τη σφραγίδα της Ε.Ε.Φ. με το ψηφοδέλτιο.

Ο φάκελος αποστολής με το λευκό φάκελο με τη σφραγίδα της Ε.Ε.Φ. και το ψηφοδέλτιο, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν θα είναι αυτά που θα στείλει μόνο το Δ.Σ. της Ε.Ε.Φ. και θα ταχυδρομηθούν στη διεύθυνση:

Προς το Προεδρείο της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών

Post-Restante Αιόλου 100 – 102 00  Αθήνα.

  1. Οι συνάδελφοι που ψηφίζουν από την επαρχία πρέπει να μεριμνήσουν ώστε η σφραγίδα αποστολής των ΕΛΤΑ της επιστολής να είναι ευκρινής.
  2. Οι επιστολές θα παραληφθούν από την Εφορευτική Επιτροπή την Κυριακή των εκλογών 25/11/2018 και ώρα 12:00. Η διαλογή των ψηφοδελτίων (σταυρών προτίμησης) θα αρχίσει και θα περατωθεί την ίδια μέρα.
  3. Το Δ.Σ. για να διευκολύνει την ψηφοφορία μαζί με το εκλογικό υλικό θα στείλει σε όλους τους συναδέλφους που παίρνουν την αλληλογραφία τους σε διευθύνσεις εκτός Αττικής τους παραπάνω φακέλους και τα ψηφοδέλτια.

Τα ψηφοδέλτια που πρέπει να χρησιμοποιηθούν (όπως όλο το άλλο εκλογικό υλικό) θα είναι ΜΟΝΟ αυτά που θα εκδώσει η  Ε. Ε. Φ.  Κάτω από την ένδειξη Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να μπαίνουν το πολύ μέχρι 11 σταυροί προτίμησης και κάτω από την ένδειξη Εξελεγκτική Επιτροπή, το πολύ μέχρι 3 σταυροί  προτίμησης.

ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΠΟΥ ΔΕΝ  ΕΚΠΛΗΡΩΝΟΥΝ  ΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΚΥΡΑ

ΠΡΟΣΟΧΗ

  1. Δικαίωμα ψήφου έχουν όσοι έχουν πληρώσει τη συνδρομή τους το έτος 2018. Όσοι χρωστούν από το 2014 -2016 αποκτούν δικαίωμα ψήφου με 50€.Το αρχείο της Ε.Ε.Φ. έχει μέλη από το 2014 έως 2018. Όσοι θέλουν να συμμετάσχουν κάνουν αίτηση επανεγγραφής ή εγγραφής στην Ε.Ε.Φ. με το ποσό των 45€. Η δυνατότητα εγγραφής ή επανεγγραφής είναι έως 14/11/2018, διότι απαιτείται έγκριση του Δ.Σ. για την εγγραφή ή επανεγγραφή μέλους στην Ε.Ε.Φ. Οικονομική τακτοποίηση μπορεί να γίνει και τη μέρα της ψηφοφορίας. Όσοι πληρώσουν συνδρομή στα ΕΛΤΑ και όχι σε Παράρτημα της Ε.Ε.Φ. θα πρέπει να στείλουν στην Ε.Ε.Φ. την πρωτότυπη απόδειξη πληρωμής για να μη θεωρηθεί άκυρο το ψηφοδέλτιό τους. Η πρωτότυπη απόδειξη πληρωμής μπορεί να τοποθετηθεί και μέσα στον κίτρινο φάκελο αποστολής του ψηφοδελτίου.

5.Ο λευκός φάκελος με τη σφραγίδα της Ε.Ε.Φ. θα περιέχει μόνο το ψηφοδέλτιο.

  • H ομαδική αποστολή ψηφοδελτίων επιφέρει την ακυρότητά τους.

Σχετικά με τις εκλογές στην Ε.Ε.Φ.

Σύμφωνα με το καταστατικό που αναφέρει:

ΑΡΘΡΟΝ

Την Ένωσιν διοικεί 11μελές Διοικητικόν Συμβούλιον εκλεγόμενον εκ των εν τη περιοχή της τέως διοικήσεως πρωτευούσης διαμενόντων τακτικών μελών δια μυστικής ψηφοφορίας ανά διετίαν κατά την τακτικήν Γεν. Συνέλευσιν. Εις το Δ.Σ. δέον ν’ αντιπροσωπεύονται οι εις τους διαφόρους τομείς της εθνικής δραστηριότητος ασχολούμενοι φυσικοί. Τα εν ταις επαρχίαις ευρισκόμενα μέλη ψηφίζουν δια ψηφοδελτίων καλώς εσφραγισμένων και αποστελλομένων εγκαίρως προς το Προεδρείον του Συλλόγου το οποίον δέον να προειδοποιή τα μέλη περί της ημέρας εκλογής, αποστέλλον αυτοίς και συνοπτικήν των πεπραγμένων έκθεσιν. Κατά την εκλογήν των τακτικών μελών του Συμβουλίου τα 7 πρώτα επιλαχόντα είναι αναπληρωματικά.

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την ανακοίνωση της Ε.Ε.Φ. 

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΙΑ Δ.Σ

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *