Ε.Ε.Φ.Ε.Ε.: Θεματικές Ενότητες – Εξεταστέα ύλη του Διαγωνισμού Φυσικής «Αριστοτέλης» 2021

Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Εταιρείας Φυσικής για την Επιστήμη και την Εκπαίδευση Ε.Ε.Φ.Ε.Ε. οι θεματικές ενότητες που περιλαμβάνουν την εξεταστέα ύλη του Διαγωνισμού Φυσικής «Αριστοτέλης» 2021.

Φυσικών Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού

Φυσικής Α΄, Β΄ και Γ΄ Γυμνασίου

Φυσικής Α΄, Β΄ και Γ΄ Λυκείου

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *