Ε.Ε.Φ.Ε.Ε.: Δηλώσεις συμμετοχής στον Διαγωνισμό Φυσικής Αριστοτέλης

Δηλώσεις Δημοτικών Σχολείων για τη Συμμετοχή Μαθητών τους στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Φυσικών “Αριστοτέλης” 2020 (α’ φάση)

Για να δηλωθεί η συμμετοχή των μαθητών του Σχολείου σας στην α’ φάση του Διαγωνισμού Φυσικών 2020:

Επιλέγετε τον παρακάτω σύνδεσμο (link) για να ανοίξετε τη σχετική φόρμα  (αρχείο excel)

    Δηλώσεις Συμμετοχής στον Διαγωνισμό Φυσικών Δημοτικού  / α’ φάση

    Δηλώσεις Συμμετοχής στον Διαγωνισμό Φυσικών Δημοτικού  / β’ φάση   

  • “Κατεβάζετε” τη φόρμα στον υπολογιστή σας (πατώντας στο link και επιλέγοντας “αποθήκευση” ή κάνοντας δεξί κλικ στο link και επιλέγοντας “αποθήκευση προορισμού ως”)
  • Συμπληρώνετε τα στοιχεία του σχολείου σύμφωνα με τις οδηγίες
  • Αποθηκεύετε τη φόρμα
  • Στέλνετε τη φόρμα (αρχείο excel) ως επισυναπτόμενο αρχείο απαραίτητα από το e-mail του Σχολείου στο e-mail: labste@gmail.com

Δηλώσεις συμμετοχής που δεν θα ακολουθήσουν αυτή τη διαδικασία δεν θα ληφθούν υπόψη. —————

Η υποβολή δηλώσεων μαθητών για τη συμμετοχή τους στη β΄ φάση του Διαγωνισμού Φυσικών Δημοτικού «Αριστοτέλης» 2020 γίνεται από τα σχολεία τους αποκλειστικά –για να ληφθούν υπόψη– στη διεύθυνση labste@gmail.com συμπληρώνοντας τη συγκεκριμένη φόρμα και περιλαμβάνοντας αριθμό μαθητών που δεν υπερβαίνει τους 2 ανά δηλωθέν τμήμα της Ε’ και Στ’ τάξης του σχολείου. Η παράκαμψη αυτής της διαδικασίας ή η υπέρβαση του αριθμού των μαθητών (ακόμη και σε περίπτωση ισοβαθμίας) δεν είναι δυνατόν να ζητείται, χωρίς η γενίκευσή της (που δεν είναι δυνατή χωρίς αλλαγή της εγκυκλίου αλλά και για πρακτικούς λόγους) να αφορά σε όλα τα σχολεία όλης της χώρας, στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό της (…)  

******************************************************************************

Δηλώσεις Γυμνασίων και Λυκείων για τη Συμμετοχή Μαθητών τους στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Φυσικής “Αριστοτέλης” 2020 

Για να δηλωθεί η συμμετοχή των μαθητών του Σχολείου σας στον Διαγωνισμό Φυσικής 2020:Επιλέγετε τον παρακάτω σύνδεσμο (link) για να ανοίξετε τη σχετική φόρμα  (αρχείο excel)     

  Δηλώσεις Συμμετοχής στον Διαγωνισμό Φυσικής Γυμνασίου ή Λυκείου                                                                                                 

  • “Κατεβάζετε” τη φόρμα στον υπολογιστή σας (πατώντας στο link και επιλέγοντας “αποθήκευση” ή κάνοντας δεξί κλικ στο link και επιλέγοντας “αποθήκευση προορισμού ως”).
  • Συμπληρώνετε τα στοιχεία του σχολείου και των μαθητών σύμφωνα με τις οδηγίες.
  • Αποθηκεύετε τη φόρμα.
  • Στέλνετε τη φόρμα (αρχείο excel) ως επισυναπτόμενο αρχείο απαραίτητα από το e-mail του Σχολείου στο e-mail: labste@gmail.com

Υπενθυμίζεται ότι τα εξεταστικά κέντρα για τους Διαγωνισμούς Φυσικής Γυμνασίου – Λυκείου ορίζονται από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Γι’ αυτό, τα Γυμνάσια και τα Λύκεια που θα δηλώσουν συμμετοχή στους Διαγωνισμούς (μέσω της αντίστοιχης φόρμας), θα πρέπει να ενημερώσουν και την οικεία τους Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τον σωστό προγραμματισμό των εξεταστικό κέντρων.     

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *