Ε.Ε.Φ.: Βράβευση Διακριθέντων Μαθητών στους Πανελλήνιους Διαγωνισμούς Φυσικής 2018

Οι εκδηλώσεις βράβευσης και η απονομή σε έγκυρη έντυπη μορφή των βραβείων των διακριθέντων μαθητών στους Πανελλήνιους Διαγωνισμούς Φυσικής του σχολικού έτους 2017-2018
 
Α. 6ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικών Δημοτικού “Αριστοτέλης 2018”
Β. 6ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής Γυμνασίου “Αριστοτέλης 2018”
Γ. 28ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής Λυκείου “Αριστοτέλης 2018”

θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 15 Σεπτεμβρίου 2018.

Για τους μαθητές Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου και Νήσων στην Αθήνα και για τους μαθητές Θεσσαλίας, Ηπείρου, Μακεδονίας και Θράκης στην Θεσσαλονίκη, κατά τις ώρες:

Ε΄ & Στ΄ Δημοτικού 14:00 – 16:00
Α΄, Β΄ & Γ΄ Γυμνασίου 12:00 – 14:00
Α΄, Β΄ & Γ΄ Λυκείου 10:00 – 12:00

Απαραίτητη προϋπόθεση η έγκαιρη αποστολή email για την επιβεβαίωση της προσέλευσης έως την Παρασκευή 31 Αυγούστου 2018 στην ηλεκτρονική διεύθυνση eef.athens@gmail.com
Στο email πρέπει να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία (ονοματεπώνυμο-πατρώνυμο-μητρώνυμο-τάξη-σχολείο).

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *