Ε.Ε.Φ.: Αποστολή άρθρου στο συλλεκτικό τεύχος του συνδρομητικού περιοδικού της ΕΕΦ Physics News

Στο πλαίσιο της έκδοσης του περιοδικού Physics News, η Ένωση Ελλήνων Φυσικών σας προσκαλεί να αποστείλετε άρθρο σχετικό με τα εκπαιδευτικά σας ενδιαφέροντα το οποίο θα δημοσιευτεί στο 5ο συλλεκτικό τεύχος του συνδρομητικού περιοδικού και θα εκδοθεί τον Οκτώβριο με θέμα:
«Οι Φυσικές Επιστήμες περιπλανώνται στο Εκπαιδευτικό Γίγνεσθαι»
Επιπλέον, σας προτείνεται η κατ’ οίκον αποστολή των τεσσάρων (4) πρώτων τευχών που έχουν ήδη εκδοθεί (23 Α, 23 Β, 23 Γ, 23 Δ), συνολικής αξίας 30 Ευρώ, έναντι τελικής τιμής 15 Ευρώ! Αν επιθυμείτε επίσης να γίνεται συνδρομητές και στα επόμενα τέσσερα (4) τεύχη (24 Α, 24 Β, 24 Γ, 24 Δ), τα οποία θα λάβετε με την κυκλοφορία τους μεμονωμένα στο χώρο σας, η αξία είναι συν 15 ευρώ. Οι τιμές για κατοίκους επαρχίας είναι στα 20 και 20 Ευρώ αντίστοιχα.
Οδηγίες για τα παραπάνω θα βρείτε στα συνημμένα αρχεία.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *