Ε.Ε.Τ.Ε.Κ.: Συνάντηση με τον Γ.Γ. Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης Γεώργιο Βούτσινο. Συζήτηση για την Μαθητεία

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 26/09/2019

Το Δ.Σ. της ΕΕΤΕΚ συναντήθηκε με τον Γ.Γ. Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης Γεώργιο Βούτσινο και συζήτησε το Θέμα της Μαθητείας.

Η Μαθητεία συζητήθηκε αρχικά στο σύνολό της, ΕΠΑΣ – Τάξη Μαθητείας ΕΠΑΛ – ΙΕΚ και η Ένωσή μας κατέθεσε τη θέση της ότι για λόγους παιδαγωγικούς, κοινωνικούς, μαθησιακούς, είναι αντίθετη με τη Μαθητεία ανηλίκων.

Για τη Μαθητεία στα ΙΕΚ αναφέραμε ότι είναι θεσμοθετημένη αλλά δεν εφαρμόζεται και ζητήσαμε η Γ.Γ. να το λάβει υπόψη της στην αναμόρφωση των ΙΕΚ με νέο θεσμικό πλαίσιο.

Αναφέραμε το θέμα Μαθητείας μέσω Erasmus plus και ζητήσαμε να γίνει νομοθετική ρύθμιση ώστε οι απόφοιτοι των ΕΠΑ.Λ. να συμμετέχουν σε Μαθητεία – Πρακτική Άσκηση στο εξωτερικό και ο χρόνος της Μαθητείας αυτής να υπολογίζεται για την πιστοποίηση από τον ΕΟΠΠΕΠ.

Για το θέμα αυτό ο Γ.Γ. έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον και δήλωσε ότι θα το μελετήσει προκειμένου να δοθεί λύση.

Ένα δεύτερο θέμα για το οποίο επίσης προτείναμε νομοθετική ρύθμιση είναι το θέμα υλοποίησης προγραμμάτων Μαθητείας από κοινωνικούς εταίρους με την ευθύνη του Υ.ΠΑΙ.Θ., οι οποίοι θα συνδράμουν αποφασιστικά στην επέκτασή και βελτίωσή του.

Στα σημείο αυτό δεν παραλείψαμε να αναφέρουμε ότι η συνεργασία εκπαιδευτικών των ΕΠΑ.Λ. με τον ΟΑΕΔ δεν υπήρξε η καλύτερη σε αρκετές περιπτώσεις.

Για την τρέχουσα λειτουργία του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας του ΕΠΑ.Λ. υπάρχει ενδιαφέρον από τους απόφοιτους των ΕΠΑ.Λ. Μαθητεία των, είναι επιθυμητό να αυξηθεί το ποσοστό μαθητευομένων στον ιδιωτικό τομέα και ότι υπάρχουν προβλήματα γραφειοκρατία, οδοιπορικά καθηγητών, προσλήψεις αναπληρωτών όπου είναι απαραίτητο κ.λ.π.

Τέλος αναφέραμε τη θέση μας ότι είμαστε αντίθετοι με την κατάργηση των Διετών στα ΑΕΙ και προτείνουμε την εφαρμογή τους. Στο σημείο αυτό ο Γ.Γ. μας διευκρίνισε ότι η αναστολή κρίθηκε απαραίτητη λόγω της ελλιπούς προετοιμασίας και πάντως το θέμα της οριστικής ρύθμισης της επαγγελματικής κατάρτισης του επιπέδου 5 θα υπάρξει με το Νόμο, ο οποίος θα έλθει σύντομα.

Από το Δ.Σ.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *