Ε.Ε.Π.Ε.Κ.: Επιμορφωτικό πρόγραμμα με τίτλο, Η Μουσειακή Αγωγή στο σχολείο του 21ου αιώνα

Η Επιστημονική Ένωση για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (Ε.Ε.Π.Ε.Κ.), σύλλογος μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που εκπροσωπεί εκπαιδευτικούς και στελέχη της εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων, επιστήμονες, ερευνητές και ειδικούς που έχουν ως κοινό ενδιαφέρον το σχεδιασμό, την υλοποίηση, την αξιολόγηση και την προώθηση, καινοτόμων δράσεων και πρακτικών στην Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, στο πλαίσιο των δωρεάν επιμορφωτικών δράσεων προς τα μέλη της, απευθύνει πρόσκληση υποβολής αιτήσεων παρακολούθησης του παρακάτω καινοτόμου επιμορφωτικού προγράμματός της:

Τίτλος: Η Μουσειακή Αγωγή στο σχολείο του 21ου αιώνα

Ημερομηνία έναρξης: 28-05-2018
Ημέρες & ώρες διεξαγωγής: Ασύγχρονη μορφή σε πλατφόρμα Moodle
Συνολική διάρκεια: 100 ώρες
Χώρος Υλοποίησης: Εξ αποστάσεως, με ένα προαιρετικό μάθημα ζώσης (3 ώρες σε Μουσείο με βιωματικές δράσεις)
Επιμορφωτές: Μάγκου Νατάσα Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής

Αίτηση παρακολούθησης των επιμορφωτικών προγραμμάτων της έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν όλα τα μέλη της Ε.Ε.Π.Ε.Κ, ενώ για τα μη μέλη –ανεξαρτήτως ειδικότητας & βαθμίδας εκπαίδευσης- δίνεται η δυνατότητα εγγραφής ως μέλος της Ε.Ε.Π.Ε.Κ., μέχρι και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα (για την εγγραφή στην Ε.Ε.Π.Ε.Κ. ακολουθήστε τις οδηγίες της ιστοσελίδας: http://www.eepek.gr/el/enosi/eggrafi-stin-enosi).

Για την υποβολή αίτησης παρακολούθησης των επιμορφωτικών προγραμμάτων της Ε.Ε.Π.Ε.Κ., επισκεφθείτε το σύνδεσμο: http://www.eepek.gr/el/draseis/trexonta-seminaria και επιλέξτε το «Υποβολή» που βρίσκεται δίπλα στο σεμινάριο που σας ενδιαφέρει. Όσοι είστε ήδη μέλη της ΕΕΠΕΚ, εισάγετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό της ΕΕΠΕΚ και επιλέξτε «Είσοδος». (Τα μημέλη πρέπει πρώτα να κάνουν την εγγραφή τους, επιλέγοντας: «Εγγραφή», ώστε να αποκτήσουν όνομα χρήστη και κωδικό). Αφού μπείτε στο πληροφοριακό σύστημα της ΕΕΠΕΚ, αρκεί να επιλέξετε το «Υποβολή αίτησης» που βρίσκεται δεξιά από το σεμινάριο που επιθυμείτε να παρακολουθήσετε. Η αίτησή σας μπορεί να αναιρεθεί οποτεδήποτε, επιλέγοντας το: «Αναίρεση αίτησης».

(Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής: 20/05/2018)

❖ Η συμμετοχή των επιμορφούμενων στο πρόγραμμα είναι ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ.

❖ Θα καταβληθεί προσπάθεια να ικανοποιηθούν όσο το δυνατό περισσότερες αιτήσεις (μέσω δημιουργίας περισσοτέρων τμημάτων).

❖ Σε περίπτωση αδυναμίας ικανοποίησης όλων των αιτήσεων, θα επιλεγούν οι πρώτοι 200 εκπαιδευτικοί – μέλη της ΕΕΠΕΚ που θα υποβάλλουν αίτηση ηλεκτρονικά, με ευθύνη της Επιτροπής Επιμόρφωσης της Ε.Ε.Π.Ε.Κ.

❖ Η επιλογή των επιμορφούμενων γίνεται ως εξής: προηγούνται όσοι δεν έχουν παρακολουθήσει άλλα επιμορφωτικά σεμινάρια της ΕΕΠΕΚ ή έχουν παρακολουθήσει τις λιγότερες ώρες.

Η Ε.Ε.Π.Ε.Κ. χορηγεί επίσημες βεβαιώσεις επιτυχούς παρακολούθησης στους επιμορφούμενους, μετά από την επιτυχή παρακολούθηση του εκάστοτε προγράμματος.

Προϋποθέσεις για επιτυχή παρακολούθηση: Προκειμένου η παρακολούθηση να θεωρείται επιτυχής, οι εκπαιδευτικοί οφείλουν:

• Να μελετούν το επιμορφωτικό υλικό της κάθε εβδομάδας.

• Να απαντούν κάθε εβδομάδα στις ερωτήσεις κλειστού τύπου με βαθμό επιτυχίας τουλάχιστον 65% (μέσος όρος όλων των εβδομάδων).

• Να συγγράψουν και να αναρτήσουν μία τελική εργασία μεγέθους 500 περίπου λέξεων και να την αναρτήσουν στην πλατφόρμα moodle.

• Να σχολιάσουν στην πλατφόρμα moodle τουλάχιστον 1 τελική εργασία ενός συνεκπαιδευομένου τους.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την σχετική πρόσκληση 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *