Ε.Α.Π.: Προκήρυξη για Μέλη Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού σε 218 ετήσιες Θεματικές Ενότητες, 4 ετήσιες Εργαστηριακές Θεματικές Ενότητες & 87 εξαμηνιαίες Θεματικές Ενότητες των 6 Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών και 37 Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών για τα ακαδημαϊκά έτη 2020-2023

Γίνεται γνωστό ότι από σήμερα 03 Μαρτίου 2020 και ώρα 16:00 ξεκινά η υποβολή αίτησης για υποψήφια Μέλη Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Σ.Ε.Π.) σε 218 ετήσιες Θεματικές Ενότητες (Θ.Ε.), 4 ετήσιες Εργαστηριακές Θεματικές Ενότητες (Ε.Θ.Ε) & 87 εξαμηνιαίες Θεματικές Ενότητες (Θ.Ε.). των 6 Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών και 37 Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών για τα ακαδημαϊκά έτη 2020-2023.

Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 03 Απριλίου 2020 και ώρα 23:59.

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει αποκλειστικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας https://dev.eap.gr/sep-candidate/public#/ από 03-03-2020 (16:00) έως τις 03-04-2020 (23:59).

Προκήρυξη

Πληροφοριακό Έντυπο Θ.Ε. Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών και Σχολής Κοινωνικών Επιστημών

Πληροφοριακό Έντυπο Θ.Ε. Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας

Πληροφοριακό Έντυπο Ε.Θ.Ε. Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας

Πληροφοριακό Έντυπο Θ.Ε. Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών

Προσφερόμενες Θεματικές Ενότητες 2020-2023

Για υποβολή αίτησης πατήστε εδώ.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *