Ε.Α.Π.: Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών «Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Ατόμων με Προβλήματα Γραπτού και Προφορικού Λόγου» και «Δημιουργική Γραφή»

Με ανάρτηση στη ιστοσελίδα του το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο ανακοινώνει ότι, η έναρξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για τα Κοινά Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών

«Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Ατόμων με Προβλήματα Γραπτού και Προφορικού Λόγου» και

«Δημιουργική Γραφή»

θα ξεκινήσει στις 6 Αυγούστου 2018 και ώρα 15:00.

Αναφορικά με το Κοινό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Διαχείριση Γήρανσης και Χρόνιων Νοσημάτων» διευκρινίζεται ότι, θα υπάρξει σχετική ενημέρωση το επόμενο διάστημα.
Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις κατόπιν έναρξης της διαδικασίας, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ν’ απευθυνθούν στα τηλέφωνα επικοινωνίας του Κέντρου Εξυπηρέτησης Φοιτητών (2610 367 300 & 2610 367 600).

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *