Ε.Α.Π.: Ενημέρωση σχετικά με την έναρξη του Ακαδημαϊκού Έτους

Επιστολή με θέμα: Ενημέρωση σχετικά με την έναρξη του Ακαδημαϊκού Έτους και αποδέκτες τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Ιδρύματος ανήρτησε στην ιστοσελίδα του Ανοικτού Ελληνικού Πανεπιστημίου ο αντιπρόεδρος Διοικητικών Υποθέσεων, Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας κ. Ευστάθιος Ευσταθόπουλος.

Το κείμενο της επιστολής . . .

Αγαπητοί φοιτητές και φοιτήτριες,

Σχετικά με τα θέματα έναρξης του ακαδημαϊκού έτους και τα προβλήματα τα οποία το ΕΑΠ αντιμετώπισε με αποτέλεσμα τα διάφορα δημοσιεύματα, επικοινωνούμε μαζί σας για να σας ενημερώσουμε σε σχέση με καίριες και σημαντικές διαδικασίες τις οποίες το Πανεπιστήμιο κλήθηκε να αντιμετωπίσει την κρίσιμη αυτή περίοδο έναρξης του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020.

Η περίοδος η οποία ήταν αναγκαία να μεσολαβήσει για να διευθετηθούν με βάση το νόμο, αποφάσεις σε σχέση με τις αναθέσεις της νέας Διοικούσας, (εκδόσεις ΦΕΚ, καθήκοντα κ.ο.κ.) δυστυχώς δημιούργησαν μια σειρά καθυστερήσεων σε ό,τι αφορά απαραίτητες ενέργειες για την ομαλή έναρξη του ακαδημαϊκού έτους και με δεδομένο ότι πολλές διαδικασίες που θα έπρεπε να ήταν έτοιμες νωρίτερα (π.χ. αναθέσεις Διευθυντών Προγραμμάτων, τοποθετήσεις Συντονιστών Θεματικών Ενοτήτων κ.λ.π.) δεν είχαν καν ξεκινήσει όταν ανέλαβε η νέα ΔΕ στα μέσα Σεπτεμβρίου.

Παρόλα αυτά, και μετά από εντατική εργασία των στελεχών όλων των επιπέδων του Πανεπιστημίου μας, οι εκπαιδευτικές πλατφόρμες ενεργοποιήθηκαν κανονικά στη μέρα έναρξης του ακαδημαϊκού έτους και μικρά τεχνικά θέματα τα οποία υπήρξαν, λύθηκαν από την τεχνική υπηρεσία του Πανεπιστημίου άμεσα. Η οργάνωση των ΟΣΣ των Θεματικών ενοτήτων που παρακολουθείτε το τρέχον ακαδημαϊκό έτος/εξάμηνο έχουν οριστεί και έχουν αναρτηθεί στις πλατφόρμες προς ενημέρωσή σας. Οι αναθέσεις μελών ΣΕΠ στις θεματικές ενότητες, έχουν ολοκληρωθεί ενώ οι συντονιστές και Διευθυντές των προγραμμάτων είναι ενεργοί ήδη στις εκπαιδευτικές πλατφόρμες και στη διάθεσή σας για οποιεσδήποτε απορίες και διευκρινίσεις χρειάζεστε, μέχρι και την οριστική διευθέτηση των αναθέσεων και του τελευταίου ΣΕΠ στα τμήματά σας. Υπήρξαν, στις πιο πάνω διαδικασίες μικρές καθυστερήσεις οι οποίες ήταν αποτέλεσμα εγκρίσεων της Δ.E. η οποία το τελευταίο διάστημα, για να καλύψει το χαμένο έδαφος συνεδριάζει πολύ συχνά (ανά 3-4 μέρες) και έχοντας γνώση αυτών των καθυστερήσεων τόσο οι Συντονιστές σας, όσο και οι Διευθυντές των προγραμμάτων σας, έχουν ήδη φροντίσει να ομαλοποιηθούν όλες οι εκπαιδευτικές ενέργειες οι οποίες με βάση το χρονοδιάγραμμα των Θεματικών Ενοτήτων σας τρέχουν αυτές τις μέρες.

Ένα ακόμη σοβαρό πρόβλημα το οποίο έχει προκύψει, είναι οι αποστολές των διδακτικών εγχειριδίων στις ετήσιες Θεματικές Ενότητες, αφού υπάρχουν σοβαρές καθυστερήσεις ως προς τις αγορές και αποστολές βιβλίων εμπορίου λόγω των τυπικών διαδικασιών που έχει η ελληνική πολιτεία και αναφέρθηκαν στην αρχή. Οι ενέργειες που έπρεπε να μεσολαβήσουν από τη νέα Διοικούσα Επιτροπή σε ότι αφορά τις υπογραφές συμβάσεων με τους εκδότες έχουν αρχίσει εδώ και κάποιες μέρες, μετά και την αποκατάσταση των προβλημάτων μέχρι και την έκδοση του ΦΕΚ αρμοδιοτήτων των Αντιπροέδρων και σύντομα θα έχετε σε όλες τις θεματικές ενότητες (σε όποιες υπάρχει ακόμη εκκρεμότητα) το υλικό το οποίο χρειάζεστε αυτή τη στιγμή σε σχέση με τις ανάγκες του χρονοδιαγράμματος σπουδών σας. Σε κάποιες Θεματικές ενότητες θα γίνουν τμηματικές αποστολές μέχρι και τη συμπλήρωση όλου του έντυπου υλικού που απαιτείται για κάθε ενότητα σε σχέση με τα ετήσια προγράμματα σπουδών, ενώ σε ότι αφορά τα εξαμηνιαία προγράμματα σπουδών, το υλικό είναι ήδη αναρτημένο προς χρήση στους φοιτητές και φοιτήτριες με ελάχιστες ελλείψεις σε πολύ μικρό αριθμό Θεματικών Ενοτήτων και οι οποίες μειώνονται από μέρα σε μέρα.

Έχοντας θέσει ως στόχο, την ολοκλήρωση των διαδικασιών που αφορούν την ομαλοποίηση της έναρξης του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, έως το τέλος της εβδομάδας, θέλουμε να διαβεβαιώσουμε όλες και όλους, ότι εργαστήκαμε και εργαζόμαστε εντατικά τόσο εμείς ως Διοικούσα Επιτροπή όσο οι Διοικητικές Υπηρεσίες του ΕΑΠ προς επίτευξη του στόχου αυτού και είμαστε σίγουροι ότι αυτό θα το πετύχουμε, ανεξαρτήτως των προβλημάτων που κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε.

Σε ότι αφορά τις κατανομές σας σε τμήματα, αυτό αποτελεί προϊόν απόφασης της Δ.Ε. του ΕΑΠ με σκοπό πάντα την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των φοιτητών αλλά πολύ περισσότερο της εκπαιδευτικής και ακαδημαϊκής διαδικασίας που θα πρέπει να εφαρμόζεται στις θεματικές ενότητες με σκοπό την καλύτερη δυνατή παρεχόμενη εκπαίδευση. Να είστε σίγουροι ότι, σε συνεργασία τόσο με την ακαδημαϊκή κοινότητα του ΕΑΠ όσο και με τις διοικητικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου, πάντα προσπαθούμε για την καλύτερη δυνατή λύση σε σχέση με τις μετακινήσεις σας στις εξετάσεις των Θεματικών Ενοτήτων σας με στόχο τη μεγιστοποίηση του βαθμού ικανοποίησης των φοιτητών μας.

Αναφορικά με τις συμβουλευτικές συναντήσεις οι οποίες συμπίπτουν σε σχέση με τις πολλαπλές επιλογές Θεματικών Ενοτήτων από φοιτητές, αυτό ίσχυε σε όλα τα έτη λειτουργίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Επικαλύψεις σε σχέση με τις συναντήσεις δεν προκύπτουν αφού οι διοικητικές υπηρεσίες μεριμνούν πάντα πριν την ανάρτηση του προγράμματος ΟΣΣ να κάνουν όλους τους απαραίτητους ελέγχους για το θέμα αυτό. Σε περίπτωση που στην πορεία της ακαδημαϊκής χρονιάς προκύψουν από τυχόν μετακινήσεις τέτοια φαινόμενα, επιλύονται και δεν δημιουργούν πρόβλημα στην ομαλή λειτουργία των μαθημάτων.

Τέλος σε ότι αφορά τις εργασίες των Θεματικών Ενοτήτων των προγραμμάτων, το θέμα αυτό δεν είναι θέμα που αντιμετωπίζεται πρώτη φορά από φοιτητές που επιλέγουν πλήρη φοίτηση για τις σπουδές τους. Η ακαδημαϊκή κοινότητα και ειδικότερα οι φοιτητές θα πρέπει να κατανοήσουν ότι, η λειτουργία των προγραμμάτων και των θεματικών ενοτήτων τους, δεν είναι θέμα προς διαπραγμάτευση ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των φοιτητών αλλά ανάλογα με τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους. Ως εκ τούτου δεν μπορεί να υπάρξει προγραμματισμός και δεν υπήρξε ποτέ, έτσι όπως ένας πολύ μικρός αριθμός φοιτητών απαιτεί.

Ευχόμαστε σε όλες και όλους καλή ακαδημαϊκή χρονιά και ευελπιστούμε στην κατανόησή σας σε ότι αφορά τα προβλήματα τα οποία υπήρξαν στην έναρξη της ακαδημαϊκής χρονιάς και τα οποία ουδόλως μας έχουν αφήσει αδιάφορους έτσι ώστε να θεωρείτε ότι είστε μόνες και μόνοι σε ότι αφορά την ακαδημαϊκή σας πορεία. Καλούμε όλες και όλους να επιδείξετε τη δέουσα υπομονή ως προς την επίλυση των προβλημάτων που έχουν προκύψει και να εμπιστευτείτε τόσο τη Διοίκηση του Πανεπιστημίου όσο και τις Διοικητικές Υπηρεσίες οι οποίες ανέκαθεν εργάζονταν με γνώμονα την καλύτερη εξυπηρέτηση των φοιτητριών και φοιτητών του ΕΑΠ, στα πλαίσια την ομαλής λειτουργίας του Πανεπιστημίου στο σύνολο των όσων πρέπει να διεκπεραιώνονται μέσα σε ένα πανεπιστημιακό χώρο.

Ο Αντιπρόεδρος Διοικητικών Υποθέσεων, Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας

Ευστάθιος Ευσταθόπουλος

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *