Ε.Α.Π.: Β΄ κύκλος Σπουδών Τριών (3) Σύντομων Προγραμμάτων της Σχολής Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας. Από 19/11 οι αιτήσεις

Από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο γίνεται γνωστό  ότι η Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας  ξεκινά την υποβολή αιτήσεων για το Β΄ κύκλο Σπουδών, ο οποίος θα ξεκινήσει το Μάρτιο του 2019 για τα εξής Σύντομα Προγράμματα:

  • Εφαρμογές Γεωργίας Ακριβείας (ΕΓΑ)
  • Εισαγωγή στη Διαχείριση Αποβλήτων (ΕΔΑ)
  • Φυσικά καταστροφικά φαινόμενα υπό το πρίσμα της κλιματικής αλλαγής (NHzCC)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στα Σύντομα Προγράμματα Σπουδών από 19/11/18 μέχρι 31/12/18  αποκλειστικά ηλεκτρονικά.

Για να υποβάλετε αίτηση πατήστε εδώ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *