Ε.Α.Π.: Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων για τις προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε 2 Προπτυχιακά και 12 Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών με εξαμηνιαίες Θεματικές Ενότητες

Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων ελέγχου αιτήσεων εγγραφής, λόγω της εφαρμογής του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679, θα γίνει ανά αίτηση, μέσω ειδικής εφαρμογής, με χρήση του Αριθμού Δελτίου Ταυτότητάς σας.

Προκειμένου να ενημερωθείτε για το αποτέλεσμα ελέγχου της αίτησής σας στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος σε 2 Προπτυχιακά και 12 Μεταπτυχιακά, με έναρξη σπουδών το εαρινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2018-2019, παρακαλούμε πατήστε ΕΔΩ.

Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών με Θεματικές Ενότητες εξαμηνιαίας διάρκειας

Δημόσια Διοίκηση – Λίστα δεκτών 

Διοίκηση Τουρισμού – Λίστα δεκτών 

Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών με Θεματικές Ενότητες εξαμηνιαίας διάρκειας

Language Education for Refugees and Migrants– Λίστα δεκτών                                                                                                

Αθλητικές Σπουδές: Κοινωνιολογία, Ιστορία, Ανθρωπολογία – Λίστα δεκτών 

Βιοπληροφορική και Νευροπληροφορική – Λίστα δεκτών

Δημιουργική Γραφή – Λίστα δεκτών 

Δημόσια Ιστορία – Λίστα δεκτών 

Διαχείριση Γήρανσης και Χρόνιων Νοσημάτων – Λίστα δεκτών 

Διδακτική της Αγγλικής ως Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας – Λίστα δεκτών 

Διδακτική της Γερμανικής ως Ξένης Γλώσσας – Λίστα δεκτών 

Εγκληματολογικές και Ποινικές προσεγγίσεις της διαφθοράς, του οικονομικού και του οργανωμένου εγκλήματος – Λίστα δεκτών 

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία – Λίστα δεκτών 

Σύγχρονες Δημοσιογραφικές Σπουδές – Λίστα δεκτών 

Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς – Λίστα δεκτών 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *