Εφαρμογές (Apps) για χρήση στη μεθοδολογία STEM

Στο πλαίσιο της διδασκαλίας με τη μεθοδολογία STEM δίνεται η δυνατότητα με τη χρήση συγκεκριμένων εφαρμογών (apps) να γίνει ανάλυση της κίνησης ενός σώματος που που έχει καταγραφεί μέσω κινητού ή tablet.

Βίντεο ανάλυση με κινητό ή tablet 

Στη συνέχεια υπάρχει η δυνατότητα με τη χρήση άλλων εφαρμογών να προβάλουμε το αποτέλεσμα της παραπάνω επεξεργασίας ή άλλων παρόμοιων στην οθόνη του Η/Υ  ή της Τηλεόρασης του εργαστηρίου.

Προβολή της οθόνης κινητού ή tablet σε PC ή TV 

Φυσικά μέσω της ίδιας εφαρμογής μπορεί να προβληθεί στην οθόνη του Η/Υ ή της Τηλεόρασης οτιδήποτε οπτικοακουστικό υλικό έχουμε στο κινητό ή το tablet.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *