Ευρωπαϊκός Διαγωνισμός Νέων Επιστημόνων 2018- Παράταση στην προθεσμία υποβολής σχεδίων μέχρι την Δευτέρα 4Ιουνίου

Με ανακοίνωση που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του το ΥΠΠΕΘ ενημερώνει ότι στη συνεδρίαση της Επιτροπής Αξιολόγησης Υποψηφιοτήτων για τη συμμετοχή στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Νέων Επιστημόνων 2018 που έλαβε χώρα σήμερα 31-5-2018 αποφασίστηκε ομόφωνα όπως παραταθεί μέχρι τις 10.π.μ. Δευτέρα 4 Ιουνίου 2018 η προθεσμία υποβολής σχεδίων, προκειμένου να είναι δυνατή η μεγαλύτερη συμμετοχή υποψηφιοτήτων.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *