Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 1 δις € για την ανάπτυξη Υπερυπολογιστών

Έστω και με σημαντική καθυστέρηση σε σχέση με τις ΗΠΑ, την Κίνα, την Ιαπωνία και την Ινδία, αναφέρεται σε άρθρο του liberal.gr, οι επιτελείς της ΕΕ κατανόησαν την κομβική σημασία των υπερυπολογιστών στο άμεσο και μακροπρόθεσμο μέλλον των οικονομιών και των κοινωνιών της Ένωσης.

Αρκετά κράτη-μέλη βέβαια, όπως η Γερμανία, η Γαλλία και η Ιταλία επενδύουν ή υποστηρίζουν αντίστοιχα εθνικά projects, χωρίς όμως κάποιο από αυτά να θεωρείται αμιγώς ευρωπαϊκό. Είναι άλλωστε ενδεικτικό ότι στη λίστα των 10 κορυφαίων supercomputers δεν περιλαμβάνεται ούτε ένα ευρωπαϊκής κατασκευής.

Πλέον, οι επιστημονικές, ακαδημαϊκές και επενδυτικές δυνάμεις θα ενωθούν υπό την αιγίδα της νέας κοινής νομικής και χρηματοδοτικής δομής, με την ονομασία EuroHPC. Σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις, η EuroHPC θα έχει στόχο την αγορά, την οικοδόμηση και την ανάπτυξη υποδομών πληροφορικής υψηλών επιδόσεων, αλλά και τη στήριξη των προγραμμάτων έρευνας και καινοτομίας για την ανάπτυξη τεχνολογιών hardware και software που επιτρέπουν τη λειτουργία των υπερυπολογιστών.

Στους διακηρυγμένους σκοπούς της EuroHPC είναι η αγορά συστημάτων με επιδόσεις κλίμακας προ της exa (1017 πράξεις ανά δευτερόλεπτο) και η παροχή πρόσβασης σε αυτούς για ευρύ φάσμα δημόσιων και ιδιωτικών χρηστών από το 2020, αλλά και η ανάπτυξη συστημάτων ευρωπαϊκής τεχνολογίας με επιδόσεις κλίμακας exa (1018 πράξεις ανά δευτερόλεπτο) με χρονικό ορίζοντα το 2022-2023.

Στην πρώτη φάση του σχεδίου, η ΕΕ θα συνεισφέρει 486 εκατ. ευρώ, ενώ αντίστοιχο ποσό θα επενδυθεί στην κοινή επιχείρηση EuroHPC από τα κράτη μέλη και τις συνδεδεμένες χώρες. Το συνολικό ποσό των επενδύσεων από δημόσια χρηματοδότηση αναμένεται να φτάσει το 1 δισ. έως το 2020, ενώ προβλέπεται και η συνεισφορά «σε είδος» (προφανώς hardware και λογισμικό) από τους ιδιώτες και τις εταιρείες που συμπράττουν στην πρωτοβουλία.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε το άρθρο του liberal.gr 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *