Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με το ωράριο του υπεύθυνου καθηγητή των σχολικών εργαστηρίων Φυσικών Επιστημών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Με ερώτησή τους προς τον αρμόδιο Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Μαρία Τριανταφύλλου, Γιώργος Βαρεμένος  και  Τριαντάφυλλος Μηταφίδης ρωτούν, σχετικά με τον  θεσμό του Υπευθύνου Σχολικού Εργαστηρίου Φυσικών Επιστημών, τα εξής:

1. Τι μέτρα προτίθεται να λάβει ώστε να αναβαθμιστεί η εργαστηριακή διδασκαλία των Φυσικών Επιστήμων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση;
2. Τι προτίθεται να πράξει ώστε να αναβαθμισθεί ο ρόλος των σχολικών εργαστηρίων Φυσικών Επιστημών;
3. Θα επανέλθει ο θεσμός του Υπευθύνου Σχολικού Εργαστηρίου Φυσικών Επιστημών και, αν ναι, με ποιο ακριβώς καθηκοντολόγιο;

Αναλυτικά η ερώτηση των τριών βουλευτών:

Σε τροπολογία του υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων στο Σχέδιο Νόμου «Ρυθμίσεις για την Έρευνα και άλλες διατάξεις» αναφερόταν, για τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι έχουν οριστεί υπεύθυνοι εργαστηρίων α) Πληροφορικής στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση ή β) Πληροφορικής στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ή γ) Φυσικών Επιστημών στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ότι δεν προβλέπεται μείωση διδακτικού ωραρίου και ότι αναλαμβάνουν την ευθύνη του εργαστηρίου ως αποκλειστική εξωδιδακτική απασχόληση κατά την κατανομή των εργασιών από τον σύλλογο διδασκόντων.

Σύμφωνα με το Αρ. Πρωτ. 150022/Δ2 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, στις 15.09.2016, με θέμα «Οδηγίες για τη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών στο Γυμνάσιο για το σχολικό έτος 2016 – 2017» και με το Αρ. Πρωτ. 150658/Δ2 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, στις 15.09.2016, με θέμα «Οδηγίες για τη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών στις Α΄, Β΄ Ημερήσιου ΓΕΛ και Α΄, Β΄, Γ΄ Εσπερινού ΓΕΛ για το σχολικό έτος 2016 – 2017», οι οδηγίες διδασκαλίας προβλέπουν, εκτός από την εργαστηριακή αντιμετώπιση των μαθημάτων των Φυσικών Επιστημών, και αρκετές παραπομπές σε ιστοσελίδες του διαδικτύου, ώστε ο εκπαιδευτικός να διδάξει το μάθημα ακόμη και με τη μορφή μικρού project και οι μαθητές να πειραματίζονται εικονικά σε αντίστοιχα πειράματα. Η πραγματοποίηση αυτής της διαδικασίας απαιτεί υπεύθυνο καθηγητή στην αίθουσα του σχολικού εργαστηρίου και υπεύθυνο καθηγητή στην αίθουσα της Πληροφορικής. Επίσης, απαιτεί τη συντονισμένη και ταυτόχρονη παρουσία καθηγητών των ειδικοτήτων των Φυσικών Επιστημών και της Πληροφορικής, οι οποίοι θα βοηθούν και θα απαντούν σε τυχόν ερωτήσεις ή σε λανθασμένους χειρισμούς της χρήσης των υπολογιστών από τους μαθητές.

Σύμφωνα με το προηγούμενο καθεστώς, για την κάλυψη των υποχρεώσεων αυτών που εντάσσονται στα διδακτικά του καθήκοντα, ο Υπεύθυνος Σχολικού Εργαστηρίου Φυσικών Επιστημών διέθετε 3 ώρες από το υποχρεωτικό του ωράριο, σύμφωνα με την εγκύκλιο 155330/Γ7/22.10.2013 του Υπουργείου Παιδείας. Αντίστοιχα, με την υπ’ αριθμ. 56066/Γ7/5.6.2006 απόφαση του Υπουργείου Παιδείας με θέμα «Επιλογή και ορισμός Υπεύθυνου Σχολικού Εργαστηρίου Πληροφορικής και Εφαρμογών Η/Υ (Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ.) των Γυμνασίων και Ενιαίων Λυκείων και Εφαρμογή Τρίωρης Εργαστηριακής απασχόλησης του Υπεύθυνου Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ.» είχε ενταχθεί στα διδακτικά καθήκοντα του Υπευθύνου Εργαστηρίου Πληροφορικής η διάθεση 3 ωρών από το υποχρεωτικό διδακτικό του ωράριο. Οι 3 αυτές ώρες θα καταγράφονται στο ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου στο οποίο ανήκει το εργαστήριο.

Οι οδηγίες αυτές επιβεβαιώνουν ότι τα Εργαστήρια Φυσικών Επιστημών και τα Εργαστήρια Πληροφορικής είναι απολύτως απαραίτητα σε ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα, συμπληρώνοντας τη διδασκαλία «στον πίνακα» μέσα από την πραγματοποίηση πραγματικών και εικονικών πειραμάτων. Αναδεικνύουν πρωτίστως τον εργαστηριακό χαρακτήρα των μαθημάτων της Φυσικής, της Χημείας και της Βιολογίας, αλλά και τη σύνδεσή τους με την καθημερινότητα των μαθητών. Τα μαθήματα των Φυσικών Επιστημών δεν είναι, αποκλειστικά, θεωρητικά μαθήματα και είναι πρόδηλο ότι οι μαθητές πρέπει να έρχονται σε επαφή με επιστημονικούς τρόπους έρευνας και με εργαστηριακές πρακτικές.

Οι αίθουσες των σχολικών εργαστηρίων υπήρξαν το αποτέλεσμα μιας πολύ μεγάλης επένδυσης, τόσο οικονομικής όσο και εκπαιδευτικής, που αφορά τη δημιουργία άρτια εξοπλισμένων εργαστηρίων σε αρκετά Γυμνάσια και Λύκεια της χώρας. Η επένδυση πραγματοποιήθηκε στις αρχές του 2000 με τη δημιουργία 1.100 σύγχρονων εργαστηρίων Φυσικών Επιστημών. Τα Εργαστηριακά Κέντρα Φυσικών Επιστήμων είναι οι δομές που μπορούν να υποστηρίξουν αποτελεσματικά και δημιουργικά τόσο τον θεσμό της θεματικής εβδομάδας στα Γυμνάσια, όσο και τον θεσμό των δημιουργικών εργασιών στα Λύκεια.

Η κατάργηση του τρίωρου του υπεύθυνου των σχολικών εργαστηρίων αποτελεί οριζόντια λύση. Ίσως η εντατική εργαστηριακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, ο καθορισμός πιο αυστηρού καθηκοντολόγιου του υπεύθυνου εργαστηρίου, οι υποχρεωτικές εργαστηριακές δραστηριότητες εντός της διδακτέας ύλης, η σύνταξη έκθεσης πεπραγμένων στο τέλος κάθε χρονιάς και η υποβολή της στον Διευθυντή της σχολικής μονάδας με κοινοποίηση στον αντίστοιχο Σύμβουλο, να δημιουργούσαν νέα δεδομένα για την αναβάθμιση του ρόλου των εργαστηρίων.

Επειδή, τα οριζόντια μέτρα δεν δίνουν οριστικές και βιώσιμες λύσεις στο πρόβλημα της εργαστηριακής υποστήριξης της διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών,
Επειδή, οι αίθουσες των σχολικών εργαστηρίων αποτελούν μία πολύ μεγάλη επένδυση, τόσο οικονομική όσο και εκπαιδευτική,
Επειδή, χωρίς τα μέσα και τα εργαλεία μάθησης, η συμμετοχή των μαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία γίνεται πιο φτωχή,
Επειδή, η εξοικείωση των μαθητών με τις μεγάλες επιστημονικές ιδέες που ερμηνεύουν τον Κόσμο, τη Φύση και τη Ζωή, καθώς και με τις αρχές της έρευνας και του πειραματισμού, αποτελεί σήμερα προϋπόθεση για τη διαμόρφωση υπεύθυνων πολιτών με τα αναγκαία γνωστικά εφόδια, με κριτική σκέψη και με ικανότητα ορθολογικής αντιμετώπισης των φυσικών και κοινωνικών φαινομένων,
Επειδή, ειδικότερα, τα επιτεύγματα της επιστήμης και της τεχνολογίας σε τομείς που αποτελούν ήδη το περιβάλλον μέσα στο οποίο διαμορφώνονται οι νέοι και θα αποτελέσουν την καθημερινότητα της ζωής τους στο μέλλον, όπως οι τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας, διαστημικών εφαρμογών, προστασίας του περιβάλλοντος, διαχείρισης των αποβλήτων, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, Γενετικής και Βιοτεχνολογίας, απαιτούν ποιοτικό εκσυγχρονισμό της διδασκαλίας με τη βοήθεια των Σχολικών Εργαστηριών των Φυσικών Επιστημών .

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1. Τι μέτρα προτίθεται να λάβει ώστε να αναβαθμιστεί η εργαστηριακή διδασκαλία των Φυσικών Επιστήμων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση;
2. Τι προτίθεται να πράξει ώστε να αναβαθμισθεί ο ρόλος των σχολικών εργαστηρίων Φυσικών Επιστημών;
3. Θα επανέλθει ο θεσμός του Υπευθύνου Σχολικού Εργαστηρίου Φυσικών Επιστημών και, αν ναι, με ποιο ακριβώς καθηκοντολόγιο;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Τριανταφύλλου Μαρία

Βαρεμένος Γιώργος

Μηταφίδης Τριαντάφυλλος

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *