Εργαστήριο Οδοντικής Χειρουργικής του Τμήματος Οδοντιατρικής του ΕΚΠΑ: Μαθητικός Διαγωνισμός “Διατροφή και Υγεία Δοντιών”

ο Εργαστήριο Οδοντικής Χειρουργικής του Τμήματος Οδοντιατρικής του ΕΚΠΑ διοργανώνει Μαθητικό Διαγωνισμό για μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Γυμνάσιο-Λύκειο) του νομού Αττικής.

Η διατροφή είναι ένας από τους παράγοντες που συμμετέχουν σημαντικά στη διατήρηση γερών δοντιών και το αντίθετο. Η λήψη τροφών που προκαλούν τερηδόνα, η κατανάλωση όξινων τροφών και υγρών καθώς και ενεργειακών-αθλητικών ποτών είναι συνήθειες που υιοθετούνται από την παιδική ακόμα ηλικία, γιατί όλα αυτά είναι ελκυστικά γευστικά. Και ενώ ίσως για κάποιες τροφές είναι ευρέως γνωστό ότι κάνουν κακό στα δόντια, για αρκετές άλλες, και μάλιστα για ολόκληρες κατηγορίες τους, η δημόσια ενημέρωση είναι πολύ ελλιπής. Η ολοκληρωμένη γνώση για το θέμα και η προσαρμογή σε σωστά διατροφικά πρότυπα από μικρή ηλικία είναι ο πλέον ασφαλής και αποτελεσματικός τρόπος διατήρησης της υγείας των δοντιών.

Στόχοι του διαγωνισμού είναι: α) να δοθεί η ευκαιρία και τα ερεθίσματα στους μαθητές να ασχοληθούν σε βάθος με το θέμα της σχέσης δοντιών και διατροφής, αποκτώντας οι ίδιοι την ανάλογη γνώση και, β) να δημιουργήσουν ενημερωτικό υλικό που να απευθύνεται σε παιδιά και εφήβους, ώστε να διαχυθεί η γνώση τους αυτή σε μεγαλύτερο πληθυσμό της ίδιας ηλικίας.

Ο διαγωνισμός χωρίζεται σε δύο φάσεις:

Α’ Φάση: Οι μαθητές, ανά σχολείο, προσέρχονται για μια επίσκεψη-γνωριμία, διάρκειας 2 ωρών, στο Τμήμα Οδοντιατρικής του ΕΚΠΑ (Θηβών 2 11527, Γουδή).

Κατά την επίσκεψή αυτή θα τους γίνει μια σύντομη ενημέρωση γενικότερα για την επιστήμη της οδοντιατρικής καθώς και για τη σημασία διατήρησης της στοματικής μας υγείας.

Κατά την ενημέρωση θα γίνει ιδιαίτερη αναφορά στο θέμα της σχέσης διατροφής και υγείας δοντιών, ως μια πρώτη προσέγγιση με το αντικείμενο που θα ασχοληθούν.

Στην επίσκεψη αυτή θα έχει οργανωθεί και μια ξενάγησή τους στο Μουσείο της Οδοντιατρικής (http://www.museum.dent.uoa.gr/), που στεγάζεται στο ίδιο κτήριο, και περιλαμβάνει πολύ ενδιαφέροντα εκθέματα, ώστε να συνδέσουν το χθες με το σήμερα.

Τέλος, θα τους δοθεί ενδεικτική ηλεκτρονική βιβλιογραφία για το θέμα που θα ασχοληθούν και βασικές οδηγίες τόσο για τη συγγραφή της εργασίας όσο και τη δημιουργία του ενημερωτικού υλικού.

Β’ Φάση: Οι μαθητές με τη βοήθεια του/ων υπεύθυνου/ων καθηγητών τους θα εργαστούν ώστε να αναζητήσουν-αναλύσουν και συνθέσουν το υλικό που θα τους βοηθήσει να συγγράψουν μια μικρή ομαδική εργασία. Η ομάδα συγγραφής της κάθε εργασίας δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 5-6 άτομα. Η ίδια αυτή ομάδα θα πρέπει να δημιουργήσει και μία μορφή ενημερωτικού υλικού, που να απευθύνεται σε παιδιά και εφήβους ηλικίας 12-18 ετών.

Το ενημερωτικό υλικό θα πρέπει να έχει τη μορφή είτε φυλλαδίου, είτε αφίσας, είτε video και να έχει σχεδιαστεί και υλοποιηθεί από τους ίδιους τους μαθητές. Τα πνευματικά δικαιώματα αυτού του υλικού παραμένουν αποκλειστικά στην ομάδα μαθητών που το δημιούργησε και αν υπάρχει και η σύμφωνη γνώμη της ομάδας/ων και στο διοργανωτή του διαγωνισμού, ο οποίος εγγυάται την προστασία των πνευματικών του δικαιωμάτων.

Οδηγίες συμμετοχής

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτές συμμετοχές από ομάδες μαθητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Β! και Γ! Γυμνασίου, Α! και Β! Λυκείου). Για κάθε ομάδα θα πρέπει αν υπάρχει τουλάχιστον ένας υπεύθυνος εκπαιδευτικός του σχολείου.

Η συμμετοχή (Υπεύθυνος καθηγητής, Τηλέφωνο σχολείου, Κινητό τηλέφωνο, email, Συμμετέχοντες) θα πρέπει να δηλωθεί μέχρι 24/01/2020 στο email (marsakel@dent.uoa.gr) του υπευθύνου επικοινωνίας του Εργαστηρίου της Οδοντικής Χειρουργικής. Θα ακολουθήσει τηλεφωνική επικοινωνία με τον υπεύθυνο καθηγητή από κάθε ομάδα ώστε να κανονιστεί το πρόγραμμα των επισκέψεων.

Οδηγίες συγγραφής – Δημιουργίας του υλικού

Η ομαδική γραπτή εργασία πρέπει να κατατεθεί σε αρχείο word και ο αριθμός λέξεων της να είναι 1.000 +/-10% (εκτός της βιβλιογραφίας). Η εργασία θα κριθεί με βάση την πληρότητα, την πρωτοτυπία, την εγκυρότητα και τη σχετική συνοδευτική βιβλιογραφία. Θα θεωρηθούν υποψήφια για βράβευση πρωτότυπα κείμενα και όχι κείμενα τα οποία αναπαράγονται χωρίς περαιτέρω επεξεργασία και κριτική σκέψη από ηλεκτρονικές ή άλλες πηγές.

Όσον αφορά στο ενημερωτικό υλικό:

α) το φυλλάδιο θα πρέπει αν είναι δίπτυχο διαστάσεων Α5(148Χ210mm),

β) η αφίσα διαστάσεων A1(594Χ841mm). Τόσο το φυλλάδιο όσο και η αφίσα μπορούν να κατατεθούν σε ηλεκτρονική μορφή (δεν απαιτείται έντυπη ώστε να αποφευχθεί το όποιο κόστος εκτύπωσης).

Αν δημιουργηθεί video η διάρκειά του θα πρέπει να είναι περίπου στα 8-10 λεπτά.

Υποβολή

Η υποβολή τόσο των εργασιών όσο και του ενημερωτικού υλικού θα γίνει σε συγκεκριμένη ημερομηνία και όχι πλέον τις 30/4/2020, που θα ανακοινωθεί με τη δημοσιοποίηση του διαγωνισμού. Αξιολόγηση εργασιών

Η αξιολόγηση θα πραγματοποιηθεί από κριτική επιτροπή θα αποτελείται από μέλη ΔΕΠ του Εργαστηρίου της Οδοντικής Χειρουργικής καθώς και άλλων συναφών εργαστηρίων.

Η κριτική επιτροπή θα κρίνει-βαθμολογήσει όλες τις εργασίες (την ομαδική εργασία και το ενημερωτικό υλικό ως ένα σύνολο) και θα απονείμει βραβεία (tablets, προϊόντα στοματικής υγιεινής) στις τρείς πρώτες.

Η απονομή των βραβείων θα γίνει με μια τελετή σε χώρο του Πανεπιστημίου που θα ανακοινωθεί. Βεβαιώσεις συμμετοχής θα δοθούν σε όλους τους μαθητές και εκπαιδευτικούς που θα καθοδηγήσουν τις ομάδες που θα συμμετάσχουν στον διαγωνισμό. Οι διακριθείσες εργασίες θα ανακοινωθούν, κατόπιν σχετικής υπεύθυνης δήλωσης από τον ασκούντα την επιμέλεια του μαθητή/τριας σε περίπτωση δημοσιοποίησης του έργου του/της, στον διαδικτυακό τόπο της Οδοντιατρικής καθώς και άλλων οδοντιατρικών φορέων. Διευκρινίζεται ότι δεν θα υπάρξουν έσοδα για το Τμήμα Οδοντιατρικής του ΕΚΠΑ που προκηρύσσει τον διαγωνισμό ή για άλλον οδοντιατρικό φορέα, από τα υποβληθέντα έργα.

Λοιπές διευκρινίσεις

Ο προτεινόμενος διαγωνισμός δεν εμπλέκεται με τη προώθηση εμπορικών προϊόντων ή με τη διάθεση, δωρεάν διανομή, διακίνηση ή πώληση πάσης φύσεως διαφημιστικού υλικού (εντύπου ή μη)

Οργανωτική επιτροπή

1. Κακάμπουρα Αφροδίτη, Καθηγήτρια και Διευθύντρια του Εργαστηρίου Οδοντικής Χειρουργικής του Τμήματος Οδοντιατρικής ΕΚΠΑ

2. Ραχιώτης Χρήστος, Αναπληρωτής Καθηγητής του Εργαστηρίου Οδοντικής Χειρουργικής του Τμήματος Οδοντιατρικής ΕΚΠΑ

3. Αγουρόπουλος Ανδρέας, Επίκουρος Καθηγητής του Εργαστηρίου Παιδοδοντιατρικής του Τμήματος Οδοντιατρικής ΕΚΠΑ

4. Παξιμαδά Χάρης, Επίκουρη Καθηγήτρια του Εργαστηρίου Οδοντικής Χειρουργικής του Τμήματος Οδοντιατρικής ΕΚΠΑ

5. Σακέλλιου Μαργαρίτα, MSc Πληροφορικός, Διοικητικός Υπάλληλος (ΙΔΟΧ) του Τμήματος Οδοντιατρικής ΕΚΠΑ

Επιτροπή αξιολόγησης

1. Κακάμπουρα Αφροδίτη, Καθηγήτρια και Διευθύντρια του Εργαστηρίου Οδοντικής Χειρουργικής του Τμήματος Οδοντιατρικής ΕΚΠΑ

2. Ραχιώτης Χρήστος, Αναπληρωτής Καθηγητής του Εργαστηρίου Οδοντικής Χειρουργικής του Τμήματος Οδοντιατρικής ΕΚΠΑ

3. Αγουρόπουλος Ανδρέας, Επίκουρος Καθηγητής του Εργαστηρίου Παιδοδοντιατρικής του Τμήματος Οδοντιατρικής ΕΚΠΑ

4. Παξιμαδά Χάρης, Επίκουρη Καθηγήτρια του Εργαστηρίου Οδοντικής Χειρουργικής του Τμήματος Οδοντιατρικής ΕΚΠΑ

5. Σακέλλιου Μαργαρίτα, MSc Πληροφορικός, Διοικητικός Υπάλληλος (ΙΔΟΧ) του Τμήματος Οδοντιατρικής ΕΚΠΑ

Ενδεικτική Βιβλιογραφία

1. Ραχιώτης Χ, Βουγιουκλάκης Γ., Οδοντική Τερηδόνα, Κεφάλαιο 5: Αιτιοπαθογένεια Τερηδόνας ΙΙ, Ο ρόλος του ξενιστή και των υδατανθράκων, Αθήνα 2015. Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. http://hdl.handle.net/11419/4066

2. Υπουργείο Υγείας, Εθνική επιτροπή Διατροφής, Εθνικές Οδηγίες Διατροφής και Άσκησης για τα παιδιά ηλικίας 6-12 χρονών. 2008

3. Μανιός Γ. κα, Αγωγή Υγείας και Διατροφή, Διατροφικές Συνήθειες για μαθητές ηλικίας 9-12 ετών, Αθήνα 2008

4. Αποστολόπουλος Κ. κα. Οικιακή Οικονομία, Α’ Γυμνασίου, 59:68, Αθήνα

 Email επικοινωνίας: marsakel[at]dent.uoa[dot]gr


You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *