Επιστολή της Πανελλήνιας Ένωσης Σχολικών Συμβούλων με θέμα” Κριτική ανάλυση της νέας πρότασης του ΥΠΠΕΘ. Σχέδιο αντιπρότασης της ΠΕΣΣ”

Ανοιχτή επιστολή προς τον Υπουργό Παιδείας απέστειλε η Πανελλήνια Ένωση Σχολικών Συμβούλων ΠΕΣΣ, μέσω της οποίας παρουσιάζει μια κριτική ανάλυση της  νέας πρότασης του ΥΠΠΕΘ και παρουσιάζει το δικό της σχέδιο αντιπρότασης.

Κύρια σημεία κριτικής ανάλυσης της νέας πρότασης.

Η πρόταση χαρακτηρίζεται, σύμφωνα με την ΠΕΣΣ, από :
 Επιλεκτική ανάγνωση της εκπαιδευτικής πραγματικότητας
 Υπερφόρτωση της σχολικής μονάδας με υποχρεώσεις, χωρίς την απαραίτητη υποβοήθηση στην προοπτική της προσδοκώμενης επιστημονικής χειραφέτησης
 Έλλειψη σαφούς πλαισίου λειτουργίας της σχολικής μονάδας στην προοπτική των αρμοδιοτήτων του Συλλόγου Διδασκόντων
 Επικράτηση μορφών αυτοαξιολόγησης-αποτίμησης του εκπαιδευτικού έργου, χωρίς την προηγούμενη επιμορφωτική συνδρομή της εκπαιδευτικής κοινότητας
 Πλήρης αποδυνάμωση της επιστημονικής και παιδαγωγικής καθοδήγησης των σχολικών μονάδων και των εκπαιδευτικών
 Έλλειψη εμπιστοσύνης στο στελεχιακό δυναμικό της εκπαιδευτικής κοινότητας και απαξίωση του έργου τους
 Επίρριψη ευθυνών χωρίς τη δέουσα επιστημονική και υπηρεσιακή επιχειρηματολογία
 Επικράτηση συγκεντρωτικών διαδικασιών συντονισμού υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου σε επίπεδο περιφερειακής Διεύθυνσης χωρίς τις απαραίτητες συνέργειες σε επίπεδο Δ/νσεων Εκπαίδευσης
 Γενικόλογη αναφορά στον τρόπο στελέχωσης και οργάνωσης της λειτουργίας των ΠΕΚΕΣ με τρόπο που δεν προσδιορίζονται τα ποιοτικά χαρακτηριστικά εμπλοκής στην εκπαιδευτική διαδικασία
 Μη συστημική ένταξη των νέων σχημάτων και δομών στο υφιστάμενο διοικητικό και οργανωτικό πλαίσιο, το οποίο διατηρείται ανέπαφο
 Αδόκιμη συσσωμάτωση διαφορετικών εκπαιδευτικών και υποστηρικτικών δομών, η οποία αποστεώνει την αυτοτελή επιστημονική τους λειτουργία
 Διαμόρφωση πολλαπλών κέντρων αναφοράς και εξειδίκευσης των παρεχόμενων εκπαιδευτικών και υποστηρικτικών λειτουργιών
 Απουσία εμπλοκής των ΠΕΚΕΣ στο επίπεδο σχεδιασμού και χάραξης της εκπαιδευτικής πολιτικής.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την επιστολή 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *