Επιστολή της Πανελλήνιας ένωσης Διευθυντών ΙΕΚ για τα προβλήματα στα Δημόσια ΙΕΚ.

Ανοικτή επιστολή προς τον Υπουργό Παιδείας απέστειλε η Πανελλήνια Ένωση Διευθυντών Δημοσίων Ι.Ε.Κ. μέσω της οποίας εκφράζει την αγωνία του για την απελπιστική κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει τα ΔΙΕΚ της Χώρας που δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, παρά το γεγονός ότι αντικαταστάθηκε το ΔΣ του ΙΝΕΔΙΒΙΜ αφού συνεχίζεται η κατάληψη του ΙΝΕΔΙΒΙΜ.

Συγκεκριμένα τα προβλήματα είναι:
1. Τα ΔΙΕΚ λειτουργούν οριακά χωρίς γραφική υλη, χωρίς toner – μελάνια- χαρτί φωτοτυπικού, χωρίς υλικά καθαριότητας, χωρίς εξαρτήματα μηχανολογικού εξοπλισμού και τέλος χωρίς υλικά εκπαίδευσης, πολλά εκ των οποίων πλέον τα καλύπτουν οι καταρτιζόμενοι από την τσέπη τους.
2. Κινδυνεύουν 19 ΔΙΕΚ που υλοποιούν ευρωπαϊκά προγράμματα Erasmus+ τα οποία δεν έχουν λάβει την χρηματοδότηση που δικαιούνται από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ, ενώ έχουν δεσμευτεί σε τουριστικά πρακτορεία, αεροπορικές εταιρίες, ξενοδοχεία κλπ
3. Επίσης πάλι στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ για τα ΙΕΚ που έχουν ολοκληρώσει τα περσινά προγράμματα, δεν έχει αποπληρωθεί το υπόλοιπο 20% με αποτέλεσμα να δέχονται καθημερινά
παράπονα από τους δικαιούχους ευρωπαίους εταίρους., αναφέρεται στην επιστολή.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την επιστολή

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *