Επισκέψεις σχολείων στη Βουλή των Ελλήνων κατά το σχολικό έτος 2020-2021

Με απόφαση της Γ. Γραμματέως Π. & Δ. Εκπαίδευσης κ. Α. Γκίκα εγκρίνεται για το σχολικό έτος
2020-2021 το πρόγραμμα των εκπαιδευτικών επισκέψεων στην Βουλή των Ελλήνων και η
μετακίνηση μαθητών/τριών των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τα
οποία προσκαλούνται από τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, κατόπιν σχετικής αίτησής τους

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την απόφαση

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *