Επισκέψεις μαθητών/-τριών Γ΄ Γυμνασίου και Α΄ ΓΕ.Λ. – ΕΠΑ.Λ. σε Σχολικές Μονάδες ΕΠΑ.Λ. και Εργαστηριακά Κέντρα.

Με το υπ αρ.  Φ10α/40157/Δ4/9-3-2018 έγγραφό του το ΥΠΠΕΘ ενημερώνει ότι έως το τέλος του μηνός Απριλίου πρέπει να ολοκληρωθούν οι επισκέψεις των μαθητών της Γ΄ τάξης των Γυμνασίων καθώς και της Α΄τάξης των ΓΕΛ σε ΕΠΑ.Λ. και Εργαστηριακά Κέντρα που λειτουργούν στην περιοχή τους.

Η διαδικασία χαρακτηρίζεται στο έγγραφο του ΥΠΠΕΘ αναγκαία  για την αποτελεσματική ενημέρωση και πληροφόρηση τόσο των μαθητών/-τριών της Γ΄ τάξης Γυμνασίου όσο και των μαθητών/τριών της και Α΄ τάξης των ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. για τις πιθανές εκπαιδευτικές επιλογές σε ό,τι αφορά στην Επαγγελματική Εκπαίδευση.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε το έγγραφο του ΥΠΠΕΘ 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *