Επιμορφωτικός κύκλος μικρών επιμορφωτικών δράσεων με τίτλο «Διδασκαλία μέσα από την Τέχνη» για το σχολικό έτος 2017-18.

Εγκύκλιο  με αρ.  Φ13.1/186719 /Δ2 /1-11-2017 εξέδωσε το ΥΠΠΕΘ με θέμα : Επιμορφωτικές δράσεις με τίτλο «Διδασκαλία μέσα από την Τέχνη»

Στην εγκύκλιο  αναφέρεται το με αρ. πρωτ. 37/21-09-2017 Απόσπασμα Πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Ε.Π. με το οποίο προτείνεται η έναρξη ενός κύκλου μικρών επιμορφωτικών δράσεων με τίτλο «Διδασκαλία μέσα από την Τέχνη» για το σχολικό έτος 2017-18.

Ο εν λόγω επιμορφωτικός κύκλος θα περιλαμβάνει βιωματικά εργαστήρια για τους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με εναλλασσόμενες θεματικές που, ωστόσο, όλες θα χαρακτηρίζονται από έναν κοινό άξονα: τον εμπλουτισμό των διδακτικών πρακτικών μέσα από την Τέχνη.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την εγκύκλιο 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *