Επαναπρόσκληση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην eTwinning δράση για το STEM

Για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου η Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης eTwinning υλοποιεί  τη δράση STEM. Μέσω της δράσης θα επιλεχθούν 88 σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Πιο συγκεκριμένα: 23 νηπιαγωγεία, 25 δημοτικά, 19 γυμνάσια και 21 λύκεια της ελληνικής επικράτειας.

Τα επιλεγμένα σχολεία θα λειτουργήσουν προσανατολισμένα στη STEM μεθοδολογία για τους εκπαιδευτικούς κυρίως των Φυσικών Επιστημών, της Τεχνολογίας, των Μαθηματικών και της Πληροφορικής για την υλοποίηση ανάλογων σχεδίων eTwinning. Η επιλογή θα γίνει μέσω αντίστοιχης φόρμας στο site eTwinning.gr.

Η ΕΥΥ επιφυλάσσει τα δικαιώματα του εξοπλισμού για διάστημα ενός έτους και μετά μεταφέρεται στο σχολείο. Ο εξοπλισμός μετά το έργο θα παραμείνει στο σχολείο γιατί αυτό είναι το σημείο όπου το eTwinning μπορεί να αποτελέσει ουσιαστική πρόκληση για τη βελτίωση των κινήτρων στα παραπάνω.

O εξοπλισμός που θα λάβουν είναι:
•    23 BeeBot (Νηπιαγωγείο)
•    25 WeDo (Δημοτικό)
•    S4A (19 Γυμνάσια 21 Λύκεια)

 

Οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί από το κάθε σχολείο θα πρέπει να συμπληρώσουν τη σχετική φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με τη σύμφωνη γνώμη της Δ/νσης σχολικής μονάδας. Με βάση τα παραπάνω, η πρόσκληση απευθύνεται σε 23 νηπιαγωγούς, 25 δασκάλους και καθηγητές ειδικοτήτων Πρωτοβάθμιας και 40 καθηγητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (19 Γ/σίων και 21 Λυκείων) όλων των ειδικοτήτων (θα δοθεί προτεραιότητα στων θετικών επιστημών σε περίπτωση μεγάλη συμμετοχής).

Πατήστε εδώ για να συνδεθείτε με την Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης του έργου (οδηγίες – υποβολή φόρμας εκδήλωσης ενδιαφέροντος)  

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *