Επαναληπτική επιστημονική διημερίδα με θέμα: Παιδιά σε κίνδυνο. Ο ρόλος του σχολείου στην προάσπιση των δικαιωμάτων του παιδιού

Τo Τμήμα Αγωγής Υγείας της Δ.Δ.Ε. Β΄ Αθήνας, σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Δ/βάθμιας Εκπαίδευσης Γ’, Δ’, Δυτ. Αττικής και Πειραιά, και τις Διευθύνσεις Α/βάθμιας Εκπαίδευσης Α’, Β’ Γ’ Δ’, και Δυτ. Αττικής, μέσω των Υπευθύνων Αγωγής Υγείας και σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, διοργανώνουν επαναληπτική διημερίδα με θέμα «Παιδιά σε κίνδυνο: ο ρόλος του σχολείου στην προάσπιση των δικαιωμάτων του παιδιού», την Παρασκευή 21/02/2020 από τις 16:30 έως τις 20:00 και το Σάββατο 22/02/2020 από τις 10:00 έως τις 14:30, στο κτίριο του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων, Ερμού 134, Αθήνα.
Σκοπός της διημερίδας είναι η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών σε θέματα κακοποίησης/παραμέλησης, εμπορίας και εκμετάλλευσης παιδιών και εφήβων, καθώς και για τον ρόλο του εκπαιδευτικού και του σχολείου στην πρόληψη, ανίχνευση και διαχείριση τέτοιων φαινομένων.
Η Διημερίδα απευθύνεται σε όλους/ες τους/τις εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλων των ειδικοτήτων, το ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό, και τους σχολικούς ψυχολόγους των σχολείων αρμοδιότητας των Δ.Δ.Ε. και Δ.Π.Ε. που συνδιορανώνουν. Απαιτείται προεγγραφή, μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScd21jBPl650WJT6hhSQBUerZKBTT-x9X78xVWqN9pbV4DvWw/viewform, μέχρι την Δευτέρα 17/02 στις 22:00.

Οι εκπαιδευτικοί που θα επιλεγούν με βάση τη χρονοσήμανση θα ενημερωθούν με μέηλ την Τρίτη 18/02. Θα δοθεί προτεραιότητα σε όσους είχαν δηλώσει και δεν μπόρεσαν λόγω έλλειψης θέσεων να παρακολουθήσουν την διημερίδα τον Ιανουάριο και έχουν κληθεί να επιβεβαιώσουν την συμετοχή τους. Δείτε το πρόγραμμα της Διημερίδας από τον ηλεκτρονικό σύνδεσμο: https://agogiygeiasdidevath.blogspot.com/2020/02/21-22-2020.html

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.