ΕΠΑΛ: Ύλη και οδηγίες διδασκαλίας των τομέων Διοίκησης & Οικονομίας και Εφαρμοσμένων Τεχνών των ΕΠΑΛ

Εκδόθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας Ύλη και οδηγίες διδασκαλίας των τομέων Διοίκησης & Οικονομίας και Εφαρμοσμένων Τεχνών των ΕΠΑΛ.

  1. Ύλη και οδηγίες διδασκαλίας του τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών
  2. Ύλη και οδηγίες διδασκαλίας του τομέα Διοίκησης και Οικονομίας

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *