ΕΠΑΛ: Ύλη και οδηγίες διδασκαλίας των μαθημάτων των τομέων Μηχανολογίας και Γεωπονίας τροφίμων και περιβάλλοντος

Εκδόθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας Ύλη και οδηγίες διδασκαλίας των τομέων Μηχανολογίας και Γεωπονίας, τροφίμων και περιβάλλοντος των ΕΠΑΛ.

Ύλη και οδηγίες διδασκαλίας του τομέα Μηχανολογίας
Ύλη και οδηγίες διδασκαλίας του τομέα Γεωπονίας, τροφίμων και περιβάλλοντος

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *