ΕΠΑΛ: Ύλη και οδηγίες για τη διδασκαλία μαθημάτων

  1. Ύλη και οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων προσανατολισμού Α΄τάξης ημερήσιου και Εσπερινού ΕΠΑΛ
  2. Ύλη και οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος επιλογής Γεωπονία και αειφόρος ανάπτυξη και των μαθημάτων του Τομέα Γεωπονίας Τροφίμων και Περιβάλλοντος και των ειδικοτήτων
  3. Ύλη και οδηγίες για τη διδασκαλία μαθήματος Αρχές Ηλεκτρολογίας και Ηλεκτρονικής και των μαθημάτων του Τομέα Ηλεκτρολογίας Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού και των ειδικοτήτων
  4. Ύλη και οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος Αρχές Γραμμικού και Αρχιτεκτονικού Σχεδίου και του Τομέα Δομικών Έργων Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού και των ειδικοτήτων
  5. Ύλη και οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος Αρχές Οικονομίας και των μαθημάτων του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας και των μαθημάτων των ειδικοτήτων
  6. Ύλη και οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος Αρχές Σύνθεσης και των μαθημάτων του Τομέα Εφαρμοσμένων τεχνών και των ειδικοτήτων
  7. Ύλη και οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων γενικής παιδείας όλων των τάξεων Ημερήσιου και Εσπερινού ΕΠΑΛ
  8. Ύλη και οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων του Τομέα Πληροφορικής και των ειδικοτήτων
  9. Ύλη και οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος Αγωγή Υγείας και των μαθημάτων του Τομέα Υγείας Πρόνοιας και Ευεξίας και των ειδικοτήτων

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *