ΕΠΑΛ-Μαθητεία: Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης από Πέμπτη 17 Ιανουαρίου 2019 έως Παρασκευή 25 Ιανουαρίου 2019.

Εγκύκλιο με θέμα:Οδηγίες για την υλοποίηση του 35ωρου Προπαρασκευαστικού Προγράμματος Πιστοποίησης Αποφοίτων του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας των ΕΠΑ.Λ. και την Πιστοποίηση στις ειδικότητες μαθητείας της Α’, της Β’ Φάσης και των τριών Πιλοτικών Τάξεων, εξέδωσε το ΥΠΠΕΘ.

Με βάση την εγκύκλιο η εφαρμογή του προγράμματος πιστοποίησης θα πραγματοποιηθεί υπό την ευθύνη των Περιφερειακών Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης το χρονικό διάστημα από Πέμπτη 17 Ιανουαρίου 2019 έως Παρασκευή 25 Ιανουαρίου 2019.

Το ΥΠΠΕΘ αποστέλλει:

1. Σχέδιο Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων αποφοίτων και εκπαιδευτικών για συμμετοχή στο Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης της Α’ και Β’ Φάσης του Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας και των Πιλοτικών Τάξεων Μαθητείας με συνημμένα υποδείγματα αιτήσεων

2. Σχέδιο Απόφασης Λειτουργίας του Προπαρασκευαστικού Προγράμματος Πιστοποίησης από τον Περιφερειακό Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Συνημμένο 2). 

 Για την πληρέστερη ενημέρωση των αποφοίτων του Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας γίνεται γνωστό  ότι στην ιστοσελίδα του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού θα αναρτηθούν οι σχετικοί κατάλογοι θεμάτων Θεωρητικού και Πρακτικού Μέρους των ειδικοτήτων της Α’ και Β΄ Φάσης υλοποίησης του Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.), καθώς και των 3 πιλοτικών προγραμμάτων.

(https://www.eoppep.gr/index.php/el/certification_epal_mathiteia/katalogos_eidikotiton_epal_mathiteias)

Οι εξετάσεις πιστοποίησης θα διεξαχθούν στις αρχές Φεβρουαρίου 2019. Λεπτομέρειες για τη διεξαγωγή των εξετάσεων πιστοποίησης  θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΠΕΠ (http://www.eoppep.gr/index.php/el/).

Στο πλαίσιο της ενημέρωσης των αποφοίτων των τμημάτων μαθητείας παρακαλούνται τα ΕΠΑ.Λ. στα οποία ολοκληρώθηκαν τα τμήματα της Α’, Β’Φάσης του Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας καθώς και των πιλοτικών τάξεων εφόσον υπάρχουν απόφοιτοι που δεν έχουν πιστοποιηθεί να ενημερώσουν άμεσα τους αποφοίτους αλλά και τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς-επιμορφωτές, έτσι ώστε να ολοκληρωθεί με επιτυχία ο δεύτερος κύκλος του θεσμού.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την εγκύκλιο

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.