ΕΠΑΛ: Διδακτέα ύλη και Οδηγίες διδασκαλίας των μαθημάτων των τομέων Οικονομίας και Διοίκησης και Εφαρμοσμένων Τεχνών

Δύο εγκυκλίους που περιέχουν την διδακτέα ύλη οδηγίες διδασκαλίας του σχετικού μαθήματος επιλογής Α΄τάξης, των μαθημάτων τομέα της Β΄τάξης και των μαθημάτων ειδικότητας της Γ΄τάξης των τομέων Οικονομίας και Διοίκησης και εφαρμοσμένων Τεχνών εξέδωσε το ΥΠΑΙΘ

Η εγκύκλιος για τον τομέα Οικονομίας και Διοίκησης

Η εγκύκλιος για τον τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *