ΕΠΑΛ: Αξιολόγηση «κατ’ ιδίαν διδαχθέντων» και στρατεύσιμων μαθητών Α’ τάξης ΕΠΑ.Λ. κατά το σχολικό έτος 2020 – 2021

Απόφαση για την αξιολόγηση «κατ’ ιδίαν διδαχθέντων» και στρατεύσιμων μαθητών Α’ τάξης ΕΠΑ.Λ. κατά το σχολικό έτος 2020 – 2021 εκδόθηκε από το ΥΠΑΙΘ.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την απόφαση.

Κατατακτήριες εξετάσεις «κατ’ ιδίαν διδαχθέντων» και στρατεύσιμων μαθητών Α’ τάξης ΕΠΑ.Λ.

  1. Οι «κατ’ ιδίαν διδαχθέντες» και οι στρατεύσιμοι μαθητές της Α’ τάξης ΕΠΑ.Λ. εξετάζονται από την 1η έως και την 11η Ιουνίου σε όλα τα μαθήματα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 136 του ν. 4610/2019.
    Οι εξετάσεις είναι μόνο προφορικές και διεξάγονται σύμφωνα με πρόγραμμα που καταρτίζεται από το σχολείο. Η προφορική εξέταση διενεργείται από τριμελή επιτροπή, η οποία συγκροτείται από τον Διευθυντή του σχολείου. Στην επιτροπή συμμετέχουν ο Διευθυντής ή ο Υποδιευθυντής, ως πρόεδρος, και δύο (2) καθηγητές της ίδιας ειδικότητας ή που έχουν σε ανάθεση το αντίστοιχο μάθημα. Ο μέσος όρος των βαθμών των δύο (2) καθηγητών είναι ο Βαθμός Ετήσιας Επίδοσης (Β.Ε.Ε.) του μαθητή στο εξεταζόμενο μάθημα.
  2. Στην περίπτωση που οι «κατ’ ιδίαν διδαχθέντες» και οι στρατεύσιμοι μαθητές της Α’ τάξης ΕΠΑ.Λ. δεν επιτυγχάνουν τον Γ.Μ.Ο. της παρ. 1 του άρθρου 128 του ν. 4610/2019 παραπέμπονται στην ειδική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου. Σε αυτήν εξετάζονται μόνο προφορικά στα μαθήματα στα οποία ο Β.Ε.Ε. τους είναι μικρότερος του εννέα και πέντε δέκατα (9,5), και προάγονται, εφόσον έχουν Γ.Μ.Ο. τουλάχιστον εννέα και πέντε δέκατα (9,5). Οι «κατ’ ιδίαν διδαχθέντες» και οι στρατεύσιμοι μαθητές της Α’ τάξης ΕΠΑ.Λ. που δεν επιτυγχάνουν τον Γ.Μ.Ο. προαγωγής κατά την ειδική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου επαναλαμβάνουν την φοίτηση.
    Οι «κατ’ ιδίαν διδαχθέντες» και οι στρατεύσιμοι μαθητές προάγονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για τους παρακολουθούντες μαθητές.
  3. Τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο έχουν ισχύ και για τους μαθητές/τριες των Λυκείων των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων – Λυκείων (ΕΝ.Ε.Ε.Γ.Υ-Λ.), οι οποίοι έχουν χαρακτηριστεί ως «κατ’ ιδίαν διδαχθέντες»

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *