ΕΠΑΛ: Έγκριση του «Οδηγού Υλοποίησης και Εφαρμογής Φυσικού Αντικειμένου και Διαχείρισης Οικονομικού Αντικειμένου» της Πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ – Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑΛ»

Απόφαση με θέμα: Έγκριση του «Οδηγού Υλοποίησης και Εφαρμογής Φυσικού Αντικειμένου και Διαχείρισης Οικονομικού Αντικειμένου» της Πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ – Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑΛ», MIS 5010706, για το σχολικό έτος 2018-2019, του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014-2020. υπέγραψε ο Γ.Γ. του ΥΠΠΕΘ κ. Η.  Γεωργαντάς.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε το έγγραφο του ΥΠΠΕΘ με τον οδηγό υλοποίησης 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.