Επαγγελματική Εκπαίδευση: Στη διαβούλευση το νομοσχέδιο μέχρι 3/12/2020

Κατατέθηκε στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης προς Διαβούλευση:

το νομοσχέδιο με θέμα: Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης και άλλες διατάξεις καθώς και

η αιτιολογική έκθεση

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *