ΕΟΠΠΕΠ: Ηλεκτρονική Χορήγηση Βεβαίωσης Αναγγελίας Έναρξης Διδασκαλίας σε Φροντιστήρια, Κέντρα Ξένων Γλωσσών και κατ’ οίκον

Ο ΕΟΠΠΕΠ ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους (Φροντιστήρια, Κέντρα Ξένων Γλωσσών και κατ’ οίκον)  ότι τίθεται σε λειτουργία νέα εφαρμογή χορήγησης Βεβαίωσης Αναγγελίας Έναρξης Διδασκαλίας  αποκλειστικά ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση:

http://www.eoppep.gr/index.php/el/search-for/anaggelia_search

(στη διαδρομή: Ψάχνω για –> Διδάσκοντες με εγκεκριμένη αναγγελία έναρξης ασκήσεων επαγγέλματος διδασκαλίας)

xorigisi vevaiosis anaggelias enarxis didaskalias

Η Βεβαίωση θα παράγεται από το σύστημα μόνο εφ’ όσον:

α) η αίτηση και ο φάκελος του ενδιαφερομένου είναι πλήρης και

β) έχει παραληφθεί από τον ΕΟΠΠΕΠ το απαιτούμενο Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου, το οποίο αναζητείται αυτεπαγγέλτως.

Επίσης, στην ίδια ηλεκτρονική διεύθυνση, λειτουργεί ηλεκτρονικός μηχανισμός ελέγχου εγκυρότητας των χορηγούμενων Βεβαιώσεων. Εισάγοντας τον μοναδικό κωδικό της κάθε Βεβαίωσης, γίνεται αυτόματα ηλεκτρονικός έλεγχος εγκυρότητάς της.

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *