Εξετάσεις Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας: Τροποποίηση της απόφασης για τις Ομάδες Υποστήριξης της ΚΕΕ

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 14420/ΚΒ/04-02-2008 υπουργικής απόφασης «Εξετάσεις – Όργανα εξετάσεων για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (Β΄ 218) δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε το ΦΕΚ.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *