Ενισχυτική Διδασκαλία: Έναρξη την 1/2 με τηλεκπαίδευση. Η εγκύκλιος

Εκδόθηκε η εγκύκλιος που ορίζει το χρονοδιάγραμμα και τις τις διαδικασίες έναρξης της ενισχυτικής διδασκαλίας.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την εγκύκλιο.

Όπως προβλέπεται στην εγκύκλιο οι επιλεγέντες υποψήφιοι, αφού ενημερωθούν με κάθε πρόσφορο τρόπο για την σειρά κατάταξής τους από τον αναρτημένο πίνακα οφείλουν να παρουσιαστούν στις οικείες Δ.Δ.Ε. μόνο την Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2021, ώρα 09.00, με σκοπό να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση τοποθέτησης σε Σ.Κ.Α.Ε. ή ομάδα Σ.Κ.Α.Ε.

Οι τοποθετημένοι εκπαιδευτικοί τη Δευτέρα 01 Φεβρουαρίου 2021 παρουσιάζονται στα Σ.Κ.Α.Ε., και αρχίζει η διδασκαλία των μαθημάτων σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα των Σ.Κ.Α.Ε.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *