Ενημέρωση σχετικά με την ενδοσχολική εξέταση στο μάθημα «ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ» για όλες τις τάξεις των Επαγγελματικών Λυκείων για το σχ. έτος 2017-2018

Εγκύκλιο με αρ.  Φ4/179807/Δ4/24-10-2017 εξέδωσε το ΥΠΠΕΘ με θέμα την ενημέρωση των διδασκόντων το μάθημα ” ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ” σχετικά με την ενδοσχολική εξέταση του μαθήματος στις τρεις τάξεις των ΕΠΑΛ.

Συγκεκριμένα  για την εξέταση στο μάθημα «Νέα Ελληνικά» για όλες τις τάξεις του ΕΠΑ.Λ., η οποία διαρκεί τρεις (3) ώρες, προβλέπεται να δίνονται στους μαθητές/μαθήτριες δύο (2) κείμενα τα οποία ανταποκρίνονται στην αντιληπτική ικανότητά τους, σχετίζονται με θεματικό κύκλο οικείο από τη σχολική διδασκαλία και είναι δυνατόν να συνοδεύονται από εικόνες και άλλο οπτικοακουστικό υλικό.

Το ένα κείμενο αναφέρεται στο γνωστικό αντικείμενο της Γλώσσας, ενώ το άλλο, ποιητικό ή πεζό, στο γνωστικό αντικείμενο της Λογοτεχνίας.

Τα δύο κείμενα συνοδεύονται από σύντομο εισαγωγικό σημείωμα
χωρίς ερμηνευτικά σχόλια.
Οι μαθητές/μαθήτριες καλούνται να απαντήσουν σε τρεις (3) δραστηριότητες που συνοδεύουν κάθε κείμενο.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την εγκύκλιο 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *