Ελληνικό Δίκτυο Πράσινης Χημείας: 6o Συμπόσιο Πράσινη Χημεία και Βιώσιμη Ανάπτυξη

Το 6ο κατά σειρά Συμπόσιο Πράσινη Χημεία και Βιώσιμη Ανάπτυξη, που έχει καθιερώσει το Ελληνικό Δίκτυο Πράσινης Χημείας, διοργανώνεται από το Τμήμα Χημείας του ΕΚΠΑ από 18 έως 20 Οκτωβρίου 2019.

1η Ανακοίνωση

Οργάνωση

Ελληνικό Δίκτυο Πράσινης Χημείας

Διοργάνωση

Τμήμα Χημείας, ΕΚΠΑ

Συνδιοργάνωση

Τμήμα Χημείας Παν/μιου Πατρών, Τμήμα Χημείας ΑΠΘ, Τμήμα Χημείας Παν/μιου Ιωαννίνων, Τμήμα

Χημείας Παν/μιου Κρήτης,Τμήμα Χημικών Μηχανικών Παν/μιου Πατρών, Τμήμα Περιβάλλοντος Παν/μιου Αιγαίου

Οργανωτική Επιτροπή

Χριστιάννα Μητσοπούλου (Chair, ΕΚΠΑ) Χριστόφορος Κόκοτος (Vice-Chair, ΕΚΠΑ) Βικτωρία Μαγκριώτη (ΕΚΠΑ) Γιάννης Παπαευσταθίου (ΕΚΠΑ) Πατρίνα Παρασκευοπούλου (ΕΚΠΑ)

Στόχος του Συνεδρίου είναι να αναδείξει

1.την φιλοσοφία της Πράσινης Χημείας, τη σχέση της με τη βιομηχανία, την εκπαίδευση, τη βιώσιμη ανάπτυξη, τον καταναλωτή, καθώς και τη σχετική έρευνα που διεξάγεται στον ελληνικό χώρο,

2. το ρόλο και τις δυνατότητες της Πράσινης Χημείας και Πράσινης Χημικής Τεχνολογίας στην αντιμετώπιση περιβαλλοντικών προβλημάτων, σε τοπική αλλά και παγκόσμια κλίμακα, τα οποία σχετίζονται με απόβλητα, επικίνδυνες χημικές ουσίες, τοξικά, παραγωγή καθαρής ενέργειας, χρήση ανανεώσιμων πρώτων υλών, με τη κλιματική αλλαγή, τη παραγωγή τροφής, τη διαχείριση και εκμετάλλευση των απορριμμάτων και την εξασφάλιση καθαρού νερού,

3. Την πολυεπιστημονικότητα της Πράσινης Χημείας στην αντιμετώπιση γενικότερα των παγκόσμιων προβλημάτων που αφορούν την υγεία των ανθρώπων, το περιβάλλον και τη βιωσιμότητα του πλανήτη μας.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *