Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο: 11ο Διεθνές Συνέδριο της Ανοικτής και εξ αποστάσεως Εκπαίδευσης

11o Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση ICODL 2021

 Αθήνα, 26-28 Νοεμβρίου 2021, (μέσω Διαδικτύου)

Η Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση την εποχή της Πανδημίας:

Εμπειρίες, Προκλήσεις και Προοπτικές

Θεματικές Ενότητες

 • Θεωρητικές προσεγγίσεις και αναστοχασμός στην ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση
 • Στρατηγικές και πολιτικές στην εκπαίδευση την περίοδο της πανδημίας
 • Διεθνείς εμπειρίες και εφαρμογές της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης την περίοδο της πανδημίας στην πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση
 • Διδακτική γνωστικών αντικειμένων στο πλαίσιο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης
 • Εξ αποστάσεως εκπαίδευση και Ειδική Αγωγή
 • Εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην επαγγελματική κατάρτιση και στη δια βίου μάθηση
 • Εμπειρίες και Πρακτικές επιμόρφωσης εκπαιδευτικών
 • Υποστήριξη εκπαιδευτικών, μαθητών και γονέων την περίοδο της πανδημίας
 • Εκπαιδευτικό υλικό για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση
 • Ασφάλεια και Πνευματικά Δικαιώματα στο Διαδίκτυο
 • Η εκπαίδευση μετά την πανδημία

Γλώσσες συνεδρίου: Ελληνικά/Αγγλικά

Διοργάνωση

 • Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών
 • Ελληνικό Δίκτυο Ανοικτής & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (ΕΔΑΕ)

Σημαντικές ημερομηνίες

 • Κατάθεση ολοκληρωμένων εισηγήσεων:                            έως 30 Μαΐου 2021
 • Αποδοχή εισηγήσεων / ενημέρωση συγγραφέων:         30 Ιουλίου 2021
 • Κατάθεση τελικών και διορθωμένων εισηγήσεων:         30 Αυγούστου 2021
 • Ανακοίνωση Προγράμματος:                                                    30 Οκτωβρίου 2021
 • Διεξαγωγή συνεδρίου:                                                                                 26 έως 28 Νοεμβρίου 2021

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *